Publish date 2022-06-08
Reading time Lästid: 7 min

Förmånsbil – så funkar det!

Förmånsbil, tjänstebil, drivmedelsförmån – det är lätt att trassla in sig i vad som är vad. Fia Högblom som är auktoriserad redovisningskonsult på Aspia reder ut begreppen och lär dig allt du behöver veta om förmånsbil!

En förmånsbil är en bil som tillhandahålls av arbetsgivaren och som den anställde får använda både i jobbet och privat. Många blandar ihop det med tjänstebilar, men den stora skillnaden är att en tjänstebil i princip aldrig får användas privat, inte ens för att köra till och från jobbet. Enligt Skatteverket får den bara användas privat ”i ringa omfattning”, det vill säga max 100 mil vid max 10 tillfällen per år.

Förmånsbilen däremot får den anställde använda som hen vill. En variant av förmånsbil är personalbil. Då äger eller leasar företaget fortfarande bilen men den anställde står för alla kostnader genom ett bruttolöneavdrag och betalar förmånsskatt.

Varför erbjuder man förmånsbil?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Vad är fördelarna med förmånsbil?

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Läs mer här

Hur fungerar förmånsbil?

När en anställd får en förmånsbil räknas det som en löneförmån som den anställde ska betala skatt på. Skatten baseras på ett schablonbelopp (förmånsvärde) som fastställs av Skatteverket. Förmånsvärdet läggs ovanpå den anställdes lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt precis som vanligt.

Räkneexempel på kostnad vid förmån:

Lön 30 000 kr
Förmån 4 000 kr
Skatt 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
Nettolön (30 000 kr – 10 200 kr) = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr


Hur beräknas schablonbelopp och förmånsvärde?

Hur mycket skatt den anställde ska betala för att hen får en förmånsbil beror på val av bil och vilken extrautrustning den har. Skatteverket har räknat ut schablonbelopp för alla bilmodeller och det är dessa schablonbelopp, också kallade förmånsvärde, som man utgår från när man räknar ut skatten.

Nya förmånsvärden för miljöanpassade bilar

Från och med den 1 juli 2022 sänks förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. Det innebär att förmånsvärdet sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik:

Belopp som utgår från bilens miljöteknik

350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar
140 000 kronor för laddhybrider
100 000 kronor för gasbilar

 

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. Elhybrider och etanoldrivna bilar inte ska omfattas av nedsättningen, för att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp. De nya reglerna gäller bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med 1 juli 2022.

Ska man göra bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag?

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde minskar sin bruttolön i utbyte mot en förmån, till exempel en personalbil. Avdraget minskar arbetsgivarens arbetsgivaravgift. Denna sänkning påverkar dock även den anställdas sjuklönegrundande inkomst, sjuklön, pension och så vidare. Den anställde har fortfarande sitt förmånsvärde, som ökar skatten för den anställde.

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde minskar sin bruttolön i utbyte mot en förmån, till exempel en personalbil.

Nettolöneavdrag minskar den anställdes nettolön och även det skattepliktiga förmånsvärdet men påverkar inte bruttolönen för sjuklönegrundande inkomst, sjuklön, pension med mera. Förmånsvärdet sänks med samma belopp som nettolöneavdraget.

För företagare som även är anställda är det fördelaktigt att göra ett nettolöneavdrag för bilförmån så att förmånsvärdet blir 0 kr och samtidigt höja upp bruttolönen med samma belopp, med tanke på 3:12 reglerna. I slutändan blir det ingen skillnad för på skatt och sociala avgifter.

Räkneexempel på förmån med bruttolöneavdrag:

Lön 30 000 kr
Förmån 4 000 kr
Skatt 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
Nettolön (30 000 kr – 10 200 kr) = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr

Räkneexempel med nettolöneavdrag och upphöjd bruttolön:

Lön 34000 kr (30000 +4000 )
Skatt 30% på 34000 kr (30% på 34000) = 10200 kr
Nettolön = 30000 + 4000 – 10200 – nettolöneavdrag 4000 = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% 34000 kr = 10 683 kr


Vad är drivmedelsförmån?

Arbetsgivaren kan ge den anställde ett tankkort eller möjlighet att ladda elbil på jobbet. Det kallas drivmedelsförmån. Men, det drivmedel som går till privata resor ska den anställde bli förmånsbeskattad för och därför är det viktigt att föra körjournal.

Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal och få alla resor inrapporterade automatiskt!

Läs mer här

Glöm inte att skriva avtal

När företaget ger en anställd en förmånsbil tar företaget ofta på sig ett långvarigt kontrakt för bilen. Då är det bra att ha ett kontrakt med den anställde om hur ni ska göra om hen blir långtidsfrånvarande, till exempel sjuk eller föräldraledig.

Det är också bra att i förväg reglera vad som händer med bilen om den anställde säger upp sig. Fundera också ut i förväg vem som ska stå för självrisken om något händer. Kolla även upp om kollektivavtalet har några skrivningar om förmånsbil.

Vill du få fler tips? I guiden "Guldkorn för företagaren" delar vi med oss av värdefulla råd kring bland annat avdrag, bokföring och holdingbolag.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Fia Högblom
Fia Högblom är auktoriserad lönekonsult vid Aspias kontor i Eskilstuna.