Publish date 2020-12-08
Reading time Lästid: 8 min

Förmånsbil – vi ger svar på alla frågor!

Förmånsbil, tjänstebil, drivmedelsförmån – det är lätt att trassla in sig i vad som är vad. Men ingen fara, vi reder ut begreppen och lär dig allt du behöver veta om förmånsbil.

Uppdatering 2021-01-04

Förmånsbil kan bli dyrare under 2021!

Det är läge att se över företagets tjänstebilar då förändringar under 2021 kan innebära ökade kostnader både för företaget och förmånstagaren.

Nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar slopas delvis
Tidigare kunde en nedsättning av förmånsvärdet av miljöbilen ske med 40% i vissa fall. Dessa regler upphörde att gälla den 31 december 2020.

Schablonberäkningen för bilförmån justeras
Beräkningen för att fastställa värdet av en bilförmån föreslås justeras genom att ändra två delbelopp i schablonberäkningen; det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Om förslaget går igenom kommer reglerna att träda ikraft den 1 juli 2021.

Fordonsskatten höjs
Från och med den 1 april 2021 föreslås en höjning av fordonsskatten för nya bilar.

Läs mer här: 2021 - nya regler och belopp för dig som företagare


En förmånsbil är en bil som tillhandahålls av arbetsgivaren och som den anställde får använda både i jobbet och privat. Många blandar ihop det med tjänstebilar, men den stora skillnaden är att en tjänstebil i princip aldrig får användas privat, inte ens för att köra till och från jobbet. Enligt Skatteverket får den bara användas privat ”i ringa omfattning”, det vill säga max 100 mil vid max 10 tillfällen per år.

Förmånsbilen däremot får den anställde använda som hen vill. En variant av förmånsbil är personalbil. Då äger eller leasar företaget fortfarande bilen men den anställde står för alla kostnader genom ett bruttolöneavdrag och betalar förmånsskatt.

OBS! Mindre tjänstekörning på grund av Covid-19?

Har du haft reducerad bilförmån då du tidigare kört mer än 3000 mil per år i tjänsten, men osäker på hur 2021 ser ut med tanke på Covid-19? Ett alternativ är att inte ta med reduceringen i förmånsvärdet i år, utan istället ta upp reduceringen i din privata deklaration för 2021 när du sett vad årets körda mil landar på. På så sätt undviker du eventuell kvarskatt om du inte skulle komma upp i 3000 mil detta år.


Varför erbjuder man förmånsbil?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Vad är fördelarna med förmånsbil?

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Läs mer här

Hur fungerar förmånsbil?

När en anställd får en förmånsbil räknas det som en löneförmån som den anställde ska betala skatt på. Skatten baseras på ett schablonbelopp (förmånsvärde) som fastställs av Skatteverket. Förmånsvärdet läggs ovanpå den anställdes lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt precis som vanligt.

Räkneexempel på kostnad vid förmån:

Lön 30 000 kr
Förmån 4 000 kr
Skatt 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
Nettolön (30 000 kr – 10 200 kr) = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr


Hur beräknas schablonbelopp och förmånsvärde?

Hur mycket skatt den anställde ska betala för att hen får en förmånsbil beror på val av bil och vilken extrautrustning den har. Skatteverket har räknat ut schablonbelopp för alla bilmodeller och det är dessa schablonbelopp, också kallade förmånsvärde, som man utgår från när man räknar ut skatten.

Ska man göra bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag?

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde minskar sin bruttolön i utbyte mot en förmån, till exempel en personalbil. Avdraget minskar arbetsgivarens arbetsgivaravgift. Denna sänkning påverkar dock även den anställdas sjuklönegrundande inkomst, sjuklön, pension och så vidare. Den anställde har fortfarande sitt förmånsvärde, som ökar skatten för den anställde.

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde minskar sin bruttolön i utbyte mot en förmån, till exempel en personalbil.

Nettolöneavdrag minskar den anställdes nettolön och även det skattepliktiga förmånsvärdet men påverkar inte bruttolönen för sjuklönegrundande inkomst, sjuklön, pension med mera. Förmånsvärdet sänks med samma belopp som nettolöneavdraget.

För företagare som även är anställda är det fördelaktigt att göra ett nettolöneavdrag för bilförmån så att förmånsvärdet blir 0 kr och samtidigt höja upp bruttolönen med samma belopp, med tanke på 3:12 reglerna. I slutändan blir det ingen skillnad för på skatt och sociala avgifter.

Räkneexempel på förmån med bruttolöneavdrag:

Lön 30 000 kr
Förmån 4 000 kr
Skatt 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
Nettolön (30 000 kr – 10 200 kr) = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr

Räkneexempel med nettolöneavdrag och upphöjd bruttolön:

Lön 34000 kr (30000 +4000 )
Skatt 30% på 34000 kr (30% på 34000) = 10200 kr
Nettolön = 30000 + 4000 – 10200 – nettolöneavdrag 4000 = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% 34000 kr = 10 683 kr


Vad är drivmedelsförmån?

Arbetsgivaren kan ge den anställde ett tankkort eller möjlighet att ladda elbil på jobbet. Det kallas drivmedelsförmån. Men, det drivmedel som går till privata resor ska den anställde bli förmånsbeskattad för och därför är det viktigt att föra körjournal.

Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal och få alla resor inrapporterade automatiskt!

Läs mer här

Glöm inte att skriva avtal

När företaget ger en anställd en förmånsbil tar företaget ofta på sig ett långvarigt kontrakt för bilen. Då är det bra att ha ett kontrakt med den anställde om hur ni ska göra om hen blir långtidsfrånvarande, till exempel sjuk eller föräldraledig.

Det är också bra att i förväg reglera vad som händer med bilen om den anställde säger upp sig. Fundera också ut i förväg vem som ska stå för självrisken om något händer. Kolla även upp om kollektivavtalet har några skrivningar om förmånsbil.

Vill du få fler tips? I guiden "Guldkorn för företagaren" delar vi med oss av värdefulla råd kring bland annat avdrag, bokföring och holdingbolag.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Fia Högblom
Fia Högblom är auktoriserad lönekonsult vid Aspias kontor i Eskilstuna.