2018-11-15

Det finns många olika avdragsgilla kostnader i ett företag. Med rätt kunskap missar ni inte att utnyttja de möjligheter som faktiskt finns. Här tipsar vi om några avdrag som du inte vill gå miste om!

Motion och friskvård

Avdrag för motion och friskvård är en viktig del av att skapa ett attraktivt erbjudande för de anställda. Förutsättningen är att alla på företaget ska få ta del av samma erbjudande. En ungefärlig riktlinje för hur mycket man får dra av är 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd. 

Generellt sett går lyxbetonad friskvård inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt. Kom ihåg att spara alla fakturor och kvitton för att kunna styrka utgiften. Och bjuder ni på belopp utöver 5 000 kronor kan den anställde komma att förmånsbeskattas. 

Friskvårdsaktiviteter du kan erbjuda skattefritt – hela listan! 

Lyxbetonad friskvård går inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt.

Milersättning

Använder de anställda sin egen bil i tjänsten finns det möjlighet att få milersättning för de kostnader som uppkommer och det är dessutom kostnad som är avdragsgill för bolaget. Under 2018 var beloppet 18,5 kronor per mil. Men körningarna måste kunna styrkas med hjälp av en reseräkning eller en körjournal där det framgår datum, antal körda mil samt i vilket syfte man kört sin privata bil i tjänsten. Det finns gott om färdiga mallar att använda sig av. Och kom ihåg – det är värt den lilla extra tiden att få tillbaka pengar skattefritt för varje mil som körts. 

Gåvor

Julgåva

Som företagare har du möjlighet att ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva till ett värde av max 450 kronor inklusive moms. Kostar gåvan mer än 450 kronor blir mottagaren beskattad på hela beloppet och företaget får heller inte dra av momsen. Du måste ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och den får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan lösas in mot kontanter.

Jubileumsgåva

Firar företaget 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Då kan du ge en jubileumsgåva till dina anställda. Gåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 350 kronor inklusive moms. Jubileumsgåva kan inte ges tidigare än företagets 25-årsjubileum och inte oftare än i 25-årsintervaller.

Minnesgåva

Har du eller någon av dina anställda fyllt jämt eller arbetat i företaget mer än 20 år? Då finns möjlighet att ge en skattefri minnesgåva till ett värde av max 15 000 kronor inklusive moms. En minnesgåva får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande, och mottagaren måste ha varit anställd i företaget i minst sex år.

Outsourca kringtjänster

Räcker tiden knappt till? Se över möjligheten att outsourca en del av tidstjuvarna. Lön, redovisning och andra specialiserade konsulttjänster är fullt avdragsgillt att ta in. Vid arbetstoppar kan det också vara motiverat att ta in hjälp tillfälligt. 

För att outsourcingen ska fungera som allra bäst är det viktigt att ni reder ut exakt vad det är ni vill ha hjälp med. Välj också samarbetspartner med omsorg. Det finns ett värde i att anlita experter som ligger i tiden och kan erbjuda lösningar som inte bara avlastar utan också förbättrar och vässar ert erbjudande ytterligare. 

 Vill du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för dig som företagare 2019? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Vad betyder avdragsgill?

En avdragsgill kostnad bokförs på ett kostnadskonto. Den minskar vinsten och därmed också skatten som baseras på just vinsten. Avdragsgilla kostnader är kostnader som uppkommer direkt av arbetet med att skapa inkomster i företaget. 


Sara Samuelsson
Författare av detta blogginlägg:

Sara Samuelsson

Sara Samuelsson är redovisningskonsult vid Aspias kontor i Falkenberg.