Publish date 2019-12-11
Reading time Lästid: 11 min

Avdrag du som företagare inte vill missa

Det finns många olika avdragsgilla kostnader i ett företag som rör både verksamheten och personalen. Reglerna är komplicerade så det gäller att se upp – vissa personalkostnader kan medföra förmånsbeskattning för den anställde! Här listar vi några vanliga avdragsgilla kostnader och vad som gäller.

Som företagare kan det vara svårt att hålla koll på vad som är en avdragsgill kostnad och inte – reglerna är snåriga och avdragen är olika för olika verksamheter. Här är tre enkla tumregler att komma ihåg:

 1. Den avdragsgilla kostnaden ska ha en direkt relation till verksamheten – den ska kunna generera intäkter till företaget.

 2. Fakturan ska vara ställd till företaget. Är den ställd till dig som ägare (privatperson) är kostnaden inte avdragsgill.

 3. Om företaget utökar sin verksamhet – kom ihåg att uppdatera företagets SNI-kod hos Skatteverket. SNI-koden beskriver vilken typ av verksamhet som bedrivs i ett företag.

Här listar vi några exempel på avdrag som rör dig som anställd eller företaget och vad som gäller:

Motion och friskvård

Avdrag för motion och friskvård är en viktig del av att skapa ett attraktivt erbjudande för de anställda. Förutsättningen är att alla på företaget ska få ta del av samma erbjudande. En ungefärlig riktlinje är att ett friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd är skattefritt för den anställde. 

Generellt sett går lyxbetonad friskvård inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt. Kom ihåg att spara alla fakturor och kvitton för att kunna styrka utgiften.

Betalar arbetsgivaren ett belopp som överstiger 5000 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för HELA beloppet (enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen). Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren, oavsett om den är skattepliktig eller skattefri för den anställde. Arbetsgivaravgifter ska dock betalas men endast på förmåner som är skattepliktiga för den anställde.

Friskvårdsaktiviteter du kan erbjuda skattefritt – hela listan! 

Lyxbetonad friskvård går inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt.

Milersättning

Använder de anställda sin egen bil i tjänsten finns det möjlighet att få milersättning för de kostnader som uppkommer och de är dessutom avdragsgilla för bolaget. Under 2019 är beloppet 18,5 kronor per mil. Men körningarna måste kunna styrkas med hjälp av en reseräkning eller en körjournal där det framgår datum, antal körda mil samt i vilket syfte man kört sin privata bil i tjänsten. Det finns gott om färdiga mallar att använda sig av, och kom ihåg – det är värt den lilla tid det tar.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Gåvor

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria för den anställde. Beloppen nedan är så kallade gränsbelopp vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen.

 • Julgåva
  Som företagare har du möjlighet att ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva till ett värde av max 450 kronor inklusive moms. Du måste ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och den får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan lösas in mot kontanter.

 • Jubileumsgåva
  Firar företaget 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Då kan du ge en jubileumsgåva till dina anställda. Gåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 350 kronor inklusive moms. Jubileumsgåva kan inte ges tidigare än företagets 25-årsjubileum och inte oftare än i 25-årsintervaller.

 • Minnesgåva
  Har du eller någon av dina anställda fyllt jämt eller arbetat i företaget mer än 20 år? Då finns möjlighet att ge en skattefri minnesgåva till ett värde av max 15 000 kronor inklusive moms. En minnesgåva får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande, och mottagaren måste ha varit anställd i företaget i minst sex år.

Tänk på!

Vid gåva till ideella organisationer

Om du som arbetsgivare för egen del bestämmer att skänka ett bidrag till en ideell organisation istället för att ge en julgåva är det inte en skattepliktig förmån för de anställda. Arbetsgivaren får dock inte avdrag för gåvorna.

Om den anställde däremot begär att arbetsgivaren istället för julgåvan ska skänka ett bidrag till en ideell organisation blir den anställde beskattad.

 

Pensionssparande

Du som företagare kan göra avdrag för privat pensionssparande. Du får göra avdrag i inkomstdeklarationen med upp till 35% av lönen, förutsatt att sparandet görs i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto, samt att du helt saknar pensionsrätt i din anställning, dvs. att du varken har eller har haft rätt till tjänstepension. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 465 000 kronor år 2019.

Du som företagare kan göra avdrag för privat pensionssparande.

Utbildning

Kostnader för utbildning och kurser går också att dra av. Men för att utbildning ska vara avdragsgill måste den vara till nytta för företaget och inte gynna dig eller dina anställda mer privat. Det primära syftet ska alltså vara att uppfylla företagets behov.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Arbetsredskap

Det är tillåtet att göra avdrag för arbetsredskap förutsatt att de är nödvändiga för att skapa intäkter i företaget. Vilka arbetsredskap du får göra avdrag för beror alltså på vilken typ av verksamhet du bedriver. Exempel kan vara dator, skrivbord och stol för kontorsjobb eller verktyg och maskiner i ett byggföretag.

Outsourca kringtjänster

Räcker tiden knappt till? Se över möjligheten att outsourca en del av tidstjuvarna. Lön, redovisning och andra specialiserade konsulttjänster är fullt avdragsgillt att ta in. Vid arbetstoppar kan det också vara motiverat att ta in hjälp tillfälligt. 

Räcker tiden knappt till? Se över möjligheten att outsourca en del av tidstjuvarna.

För att outsourcingen ska fungera som allra bäst är det viktigt att ni reder ut exakt vad det är ni vill ha hjälp med. Välj också samarbetspartner med omsorg. Det finns ett värde i att anlita experter som ligger i tiden och kan erbjuda lösningar som inte bara avlastar utan också förbättrar och vässar ert erbjudande ytterligare. 

Avdrag som får göras i vissa fall

Arbetskläder

Arbetskläder som är anpassade för tjänsten och inte kan användas privat är avdragsgilla. Exempel kan vara kläder till personal inom sjukvård, restaurang och bygg. Skulle det röra sig om arbetskläder som även lämpar sig för privat bruk, t.ex. kostym eller dräkt, kan den också vara avdragsgill. Men då är det viktigt att företagets logotype är tydlig och  varaktigt fäst på klädseln, och att kläderna inte kan antas användas för privat bruk.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Avdrag för reparation och underhåll av fastighet

Har man kostnader för reparation och underhåll av byggnader, markanläggning och näringsfastighet i aktiebolag är den kostnaden direkt avdragsgill. Är det däremot förbättringar (ny-, till- och ombyggnader) ska en avskrivningsplan sättas upp.

Detta är ett område där det finns särskilda regler i olika situationer, och klokt är att rådfråga en skattespecialist.

Sponsring

För att få göra avdrag för sponsring krävs att man som sponsor får något tillbaka, en direkt motprestation, av den som mottagit bidraget eller att det finns en koppling mellan bidraget och sponsorns verksamhet.

Det är viktigt att sponsorn utnyttjar motprestationen och att den står i rimlig proportion till bidraget, annars anses det vara en icke avdragsgill gåva. Det är värdet på motprestationen som företaget får göra avdrag för och inte själva sponsringskostnaden.

Representation

Utgifter för mat och dryck är endast avdragsgilla om det rör sig om förfriskningar och annan enklare förtäring (alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor och enklare smörgås) som är av mindre värde (maximalt 60 kronor per person). Om utgifterna överstiger 60 kronor får ni inte göra avdrag för något belopp.

Representationen måste ha ett omedelbart samband med din verksamhet för att du ska få göra avdrag. 

Du får dra av ingående moms för måltider i samband med representation upp till en kostnad av 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Gäller representationen en upplevelse, exempelvis teaterbiljetter, får du göra ett avdrag om max 180 kronor per person. 

Läs mer här: Representation och konferens – här är avdragen du får göra!

Detta är inte en avdragsgill kostnad

Kostnader för fordon som inte ägs av företaget

Om du som företagare kört med din privata bil i tjänsten får du inte göra avdrag för exempelvis drivmedel. Du får alltså inte dra av kostnader för ett fordon som inte ägs eller leasas av företaget. Istället kan ägaren, eller den anställde, få milersättning.

Böter

Det är aldrig avdragsgillt med böter. Du kan alltså inte göra avdrag för exempelvis felparkeringsavgifter, förseningsavgifter eller kostnadsränta på skattekontot.

Tänk på! Denna text är generell och omständigheterna i din specifika situation kan påverka möjligheterna till avdrag eller inte. Kontakta gärna oss för rådgivning i dessa frågor!

Kontakta oss!

Författare av detta blogginlägg:
Sara Samuelsson
Sara Samuelsson är redovisningskonsult vid Aspias kontor i Varberg.

Vad betyder avdragsgill?

En avdragsgill kostnad är en kostnad som minskar företagets beskattningsbara inkomst. Företaget betalar bolagsskatt om 21,4 % (2019) på det beskattningsbara resultatet.

OBS! Beloppen i texten gäller för år 2019.