Publish date 2019-06-27
Reading time Lästid: 4 min

Så kan ni undvika onödig ökning av fastighetsskatten

Äger du hyreshus, industrifastigheter eller elproduktionsenheter? Då får du snart det nya taxeringsbeslutet från Skatteverket, om du inte redan fått det. Här är några tips på hur ni kan utvärdera beslutet och undvika en onödigt stor ökning av fastighetsskatten.

Vad innebär den allmänna fastighetstaxeringen?

Den allmänna fastighetstaxeringen görs vart sjätte år och innebär att alla fastighetstyper förutom småhus (villor) och lantbruk får nya taxeringsvärden. En tumregel är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxering. I vissa situationer kan det finnas undantag och vara lägre även om det fortfarande är rättvisande.

En tumregel är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxering.

I år (2019) är det dags för en allmän fastighetstaxering och med tanke på de senaste årens högkonjunktur kommer den innebära kraftigt höjda taxeringsvärden för många fastigheter.

För fastigheter med intern uthyrning, projekt och vakanser utgör fastighetsskatten en direkt kostnad för er som fastighetsägare. Vid övervältring av fastighetsskatten som tillägg på hyran till hyresgästen påverkar fastighetsskatten lönsamheten vid löpande förvaltning.

Vill ni ha hjälp med skatterådgivning inom fastigheter och bygg?

Hur går den allmänna fastighetstaxeringen till?

I september 2018 skickade Skatteverket ut deklarationsblanketter till berörda fastighetsägare. Deklarationen skulle vara inlämnad 1 november om man inte sökt om anstånd och fått det beviljat – isåfall var sista inlämningsdatum månadsskiftet februari/mars 2019. Nu under juni/juli skickar Skatteverket ut de nya taxeringsbesluten.

Det nya taxeringsvärdet gäller från 1 januari 2019.

Det nya taxeringsvärdet gäller från 1 januari 2019. För hyreshus, lokaler och bostäder gäller det nya taxeringsvärdet normalt i tre år medan det för industri- och elproduktionsenheter brukar gälla i sex år.

Vad kan jag som fastighetsägare göra när jag fått taxeringsbeslutet?

För att undvika onödiga ökningar av fastighetsskatten rekommenderar vi att taxeringsbesluten utvärderas då taxeringsbesluten går att omprövas. Här är några tips för utvärderingen:

  • Kontrollera att taxeringsvärdet beräknats utifrån de värdefaktorer som deklarerats eller kommunicerats till Skatteverket vid förfrågan. Exempelvis kan hyresnivåer för vissa typer av lokaler som justerats av Skatteverket vara felaktiga.

  • Har ni fått nekade yrkanden så bör det bedömas om frågan ska drivas vidare. Taxeringsvärdet kan exempelvis sänkas om det bedrivs hotell eller finns garage ovan mark i byggnaden. Finns miljöskuld eller används inte hela tomtmarken för industriell verksamhet är andra exempel som kan sänka taxeringsvärdet.

  • Acceptera inte en medgiven justering om den beloppsmässigt inte beräknats tydligt och kan kontrolleras, exempelvis vid vakanser.

  • Beräkna relationstalet mellan taxeringsvärdet/marknadsvärdet två år innan taxeringen. Ett relationstal runt 70-75 procent behöver inte innebära att taxeringsvärdet är korrekt och rättvisande.

Det kan finnas anledning att även begära omprövning av tidigare taxeringar retroaktivt och på så sätt återvinna för hög fastighetsskatt historiskt.

Vill du diskutera eller behöver hjälp med en utvärdering eller omprövning? Våra skattespecialister inom fastighetsskatt och fastighetstaxering hjälper dig gärna! 

Skatterådgivning inom fastighet, bygg och entreprenad

Författare av detta blogginlägg:
Henrik Kaarme
Henrik Kaarme arbetar som skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han är specialiserad inom fastighetsskatt och fastighetstaxering.

Foto: Fond&Fond