Publish date 2019-10-28
Reading time Lästid: 3 min

Sänkt krav på aktiekapital – detta innebär förslaget

Regeringen har i en proposition föreslagit att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas till 25.000 kronor från och med den 1 januari 2020. Här får du veta mer om vad förslaget kan komma att innebära!

Uppdatering:

Den 28 november 2019 beslutade riksdagen att godkänna förslaget.  Detta innebär att sänkningen av lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag till 25 000 kronor blir verklighet från och med den 1 januari 2020.


Vad är aktiekapital?

När man startar ett aktiebolag behöver ägarna tillskjuta kapital till företaget. Kapitalet blir aktiekapital i bolagets bokföring. Idag krävs (enligt lag) ett aktiekapital på minst 50.000 kronor för att starta ett aktiebolag. Efter nyår kan detta krav alltså komma att sänkas till 25.000 kronor.

Ladda ner vår guide "Guldkorn för företagaren"

Syftet med förslaget om sänkt aktiekapital?

Förslaget om sänkt aktiekapital motiveras med att aktiebolagsformen blir mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. En sänkning av aktiekapitalet skapar alltså förutsättningar för att fler aktiebolag startas, vilket i sin tur kan leda till att fler jobb skapas och att den ekonomiska tillväxten i Sverige ökar.

En sänkning av aktiekapitalet skapar förutsättningar för att fler aktiebolag startas.

Fördelar med sänkt aktiekapital för mig som företagare?

Tröskeln att starta aktiebolag blir lägre, vilket gör bolagsformen mer lättillgänglig. Sänkningen kan komma till särskild nytta för dig som driver eller vill driva företag inom tjänste- och kunskapssektorn, då många företag inom denna bransch har ett lägre kapitalbehov.

Nackdelar med sänkt aktiekapital för mig som företagare?

Aktiekapitalet ska utgöra ett skydd för bolagets borgenärer (fordringsägare). I ett nystartat bolag har man ofta mycket kostnader i början samtidigt som det kan ta ett tag innan man får några intäkter. Med ett aktiekapital om endast 25.000 kronor riskerar ditt bolag att hamna i ett kontrollbalansläge redan under uppstartsfasen.

Exempel:

För ett företag som inte har börjat generera intäkter, och som drar på sig en kostnad om 13.000 kronor, så innebär detta att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. När mer än halva aktiekapitalet är förbrukat måste styrelsen (enligt aktiebolagslagen) snarast upprätta en kontrollbalansräkning. Om detta inte görs kan styrelsen bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder.

New call-to-action