Ska du starta företag? Undvik de fem vanligaste misstagen!

Att starta företag är spännande, men det finns också en hel del att tänka på. Ofta är man så fokuserad på att få igång sin verksamhet att man skjuter de lite tråkigare uppgifterna åt sidan, något som kan leda till problem längre fram. Här listar vi fem vanliga misstag som många gör när de startar eget – och hur du undviker dem.

Att starta eget är för de flesta en spännande resa som innebär många nya möjligheter, men där man även ständigt stöter på nya utmaningar. Det är många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Som företagare kan du förlora både tid, pengar och kanske även relationer om du inte gör rätt från början. Här listar vi fem viktiga saker som många glömmer bort när de startar eget.

Affärsplanen

Att inte upprätta en affärsplan som beskriver företagets affärsidé är ett vanligt misstag när man startar företag. Affärsplanen är inte bara viktig när du startar upp ett företag, för ett etablerat företag fungerar den mer som en kompass där du löpande stämmer av att du är på väg åt rätt håll.

I affärsplanen bör du fundera på:

  • Hur ser marknaden ut? Vilka är kunderna och konkurrenterna?
  • Hur vill jag synas på marknaden?
  • Vad tror jag att mitt företag är om ett, tre och eventuellt om fem år?

Affärsplanen är inte bara viktig när du startar upp ett företag, för ett etablerat företag fungerar den mer som en kompass där du löpande stämmer av att du är på väg åt rätt håll.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med 5 värdefulla tips

2. Likviditets- och resultatbudget

För att få en övergripande kontroll på verksamheten och inte ha för många ad hoc-lösningar är budgetarbetet väldigt viktigt. Det är inte ovanligt att man bara ”tutar och kör”, men en bra resultatbudget är något att hålla sig till och följa.

För vissa små företag kan det även vara säsongsberoende, och då gäller det att resultatet ska klara sig över några, ekonomiskt sett, tuffare månader. Skatter, avgifter och löner ska ju fortfarande betalas.

Därför är en likviditets- och resultatbudget ett bra verktyg för att se hur företaget ser ut i ett större sammanhang. En budget behöver inte vara så komplicerad. Använd din redovisningskonsult som bollplank och partner.

Aktieägaravtal och äktenskapsförord

Det här är något som många glömmer bort. Startar du företaget tillsammans med någon annan? Många missar att upprätta ett aktieägaravtal som reglerar hur företaget ska styras och ägas. Skulle samarbetet börja knaka är det bra att ha ett ramverk att luta sig mot för att undvika onödiga konflikter. Därför är det viktigt att upprätta ett aktieägaravtal när man fortfarande är vänner och brinner för företaget. När man väl har det på plats kan det också vara bra att titta igenom det någon gång om året. Ofta växer bolaget och då är man plötsligt i en annan situation är när man startade företaget.

Även äktenskapsförord är viktigt att komma ihåg vid en eventuell skilsmässa, då aktierna kan bli föremål för en bodelning. Har du inte skrivit äktenskapsförord med aktierna som enskild egendom har din partner rätt till halva din del av företaget. Men här finns mycket hjälp och rådgivning att få kring vad man ska tänka på, och vad som bör skrivas in i äktenskapsförordet.

Ordning och reda

Som företagare är det många lagar och regler man måste ha koll på och följa när det kommer till ekonomihanteringen. Bokföring, bokslut, deklaration och fakturahantering kräver mycket tid, engagemang och kunskap. Ett misstag som att glömma att betala in skatter och avgifter kan faktiskt i vissa fall vara avgörande för företagets framtid.

Känns det trist och krångligt? Ta hjälp av en redovisningskonsult för att hålla ordning och reda på dessa bitar från dag ett! Inte minst för att undvika att hamna i tråkiga situationer som kan ge oönskade konsekvenser. En redovisningskonsult kan bokföring på sina fem fingrar, och är alltid uppdaterad kring lagar, regler och branschstandarder.

Starta upp FÖRE årsskiftet

Se till att, om möjligt, starta ditt aktiebolag före årsskiftet, eftersom utdelningsutrymmet enligt alternativregeln tilldelas den som äger aktierna vid årets ingång. Om bolaget startas innan årsskiftet får du som ägare ett utdelningsutrymme med 20 procents skatt enligt alternativregeln i 3:12-regelverket (skattereglerna för fåmansföretag).

Schablonbeloppet för år 2020 uppgår till 183 700 kronor (2,75 inkomstbasbelopp), förutsatt att du inte redan nyttjar denna regel i ett annat bolag som du äger. Drar det ut på tiden och bolaget startas först 2022 begränsas nästa års utdelningsmöjligheter.

Vill du ha mer?

Vill du lära dig mer om några regler du som företagare bör hålla koll på? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Laila Macklin
Laila Macklin är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar vid Aspias kontor i Stockholm.