Publish date 2019-03-06
Reading time Lästid: 4 min

Redovisningskonsult och revisor – vad är skillnaden?

Redovisningskonsulten och revisorn kompletterar varandra. Beroende på situation och bolag varierar behoven, men båda spelar en viktig roll vid beslut som påverkar ekonomin. Vi reder ut de två rollerna – som ofta förväxlas.

Både redovisningskonsulten och revisorn är delaktiga i företagets redovisning. Skillnaden är att den ena granskar den andres jobb och att arbetets inriktning är intern för den ena och extern för den andra. Vet du vem som gör vad?

Redovisningskonsulten involverad i daglig verksamhet

Redovisningskonsulten upprättar den löpande bokföringen. Det innefattar exempelvis månadsavstämningar, moms, bokslut, årsredovisning och deklarationer. I den dagliga verksamheten, hela året runt finns redovisningskonsulten på plats och har koll på vad som händer här och nu.

Ladda ner: Guide - så väljer du rätt redovisningsbyrå

Att känna trygghet i att ekonomin hanteras och att allt är under kontroll är oerhört viktigt för att kunna fokusera på kärnverksamheten och ta rätt beslut. Redovisningskonsulten hjälper dig som företagare att ta fram ekonomiska beslutsunderlag och säkerställer även att du efterlever lagar och regler. Att ha ordning och reda i bokföringen är A och O för dig som företagare – konsekvenserna av bristande regelefterlevnad kan bli kostsamma.

När det uppstår frågor som är kopplade till ekonomin är det inte ovanligt att det är redovisningskonsulten du som företagare vänder dig till. Redovisningskonsulten hjälper dig att ha kontroll över ekonomin och kunna fatta välgrundade beslut. Vänder du dig dessutom till en auktoriserad redovisningskonsult så kan du även vara trygg med kvaliteten i arbetet, samt att du får tillgång till ett kvalificerat bollblank.

Läs också: Redovisning - vad är det och hur väljer man byrå?

Revisorn underlättar för externa partners

Revisorn är den person som granskar bokföringen och det arbete som utförts av vd och styrelse under året. Syftet med revisorns arbete är att skapa en trovärdighet gentemot externa intressenter som vill göra affärer med bolaget. Det kan handla om nya affärspartners, någon som är intresserad av att köpa bolaget, eller på annat sätt har intresse av företaget. Att ett företag blivit reviderat är ett kvalitetsintyg som underlättar bedömning.

Revisorns arbete sker på en övergripande nivå. Man gör bedömningar utifrån rimlighet och väsentlighet. Årets redovisning gås igenom stickprovsvis och om något avviker så undersöks det vidare. I grund och botten handlar det om att ha ytterligare en kontrollfunktion för att underlätta för alla parter inom näringslivet.


New call-to-action

Vem måste ha en revisor?

Tidigare behövde alla aktiebolag ha en revisor enligt lag. 2010 avskaffades dock revisorsplikten för små bolag. Det innebär att bolaget idag kan välja att inte ha revisor om två av följande kriterier inte uppnås under de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än tre anställda
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Och kom ihåg – revisorn och redovisningskonsulten kan aldrig vara samma person eftersom revisorn i så fall skulle granska sitt eget arbete.

Hur hittar man rätt redovisningshjälp?

Har ditt företag behov av en ny redovisningsbyrå? Kanske har verksamheten växt, ny personal har tillkommit eller så behöver ni bara ett tillskott av ny kunskap och idéer inom ekonomiområdet?

För att valet av ny redovisningsbyrå ska bli lyckat är det viktigt att ni funderar igenom några saker. I den här guiden tipsar vi om några frågor ni behöver ställa er inför valet av redovisningsbyrå.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Sara Samuelsson
Sara Samuelsson är redovisningskonsult vid Aspias kontor i Varberg.