Publish date 2019-12-01
Reading time Lästid: 3 min

Swish och bokföring - så här fungerar det!

Swish ger nya möjligheter och underlättar när betalningen ska gå snabbt. Som företagare är det viktigt att du ser till att transaktionerna verifieras och bokförs korrekt. 

Nya verktyg skapar nya möjligheter för ditt företag. Att kunna erbjuda de betalalternativ som kunderna efterfrågar är en konkurrensfördel. Men det gäller att administrationen hänger med och blir rätt från första stund. 

Hur hanteras Swish i kassaregister och på kvitto?

En betalning som görs via Swish jämställs med en betalning med kontanter eller kontokort. Det innebär att det är reglerna om kassaregister i Skatteförfarandelagen som gäller. Överstiger summan av betalningarna med Swish, kontanter och kort fyra prisbasbelopp (186 000 kronor år 2019) måste företaget normalt sett ha ett certifierat kassaregister. 

Om företaget inte har ett certifierat kassaregister får kunden inget godkänt kvitto eller verifikat om ni inte själva skriver ett. Den bekräftelse man får i Swish egen mobiltjänst är inte ett komplett verifikat utan bara en bekräftelse på själva transaktionen. 

När försäljningen går via ett kassaregister är det viktigt att det går att urskilja hur betalningen genomförts. Olika knappar på registret gör att det går att registrera betalningssätt så att det tydligt framgår på kvittot. 

Så väljer du rätt redovisningsbyrå - ladda ner guiden!

Swish - hur ska verifikationen utformas?

Om företagets försäljning dokumenteras i en gemensam verifikation är det viktigt att försäljningen specificeras utifrån betalningsmedel. Om du mottagit betalningar via elektroniska betalningsmedel som kontokort och Swish ska det finnas en separat sammanställning över de här försäljningarna i den gemensamma verifikationen. 

Mottar du verifikationer i digital form? Då ska de också sparas digitalt. I del fall man även har pappersverifikationer måste en hänvisningsverifikation tas fram som sorteras in i verifikationspärmen. Där ska bland annat datum och verifikationsnummer framgå samt uppgift om var den digitala verifikationen förvaras.  

Hur bokförs Swish-transaktioner? 

När det kommer till bokföring av en Swish-transaktion så likställs den med en kontokortsbetalning. Beroende bland annat på företagets omsättning kan du då senarelägga bokföringen upp till 50 dagar efter utgången av den kalendermånad/kvartal som försäljningen inträffade. För väldigt små företag går det att vänta med bokföringen upp till 60 dagar efter utgången av räkenskapsåret. Men oavsett när bokföringen genomförs måste verifikationerna hållas i ordning i avvaktan på att den genomförs. 

Erbjuder du betalning via Swish kan du behöva hämta en sammanställning från operatörens respektive inlösenföretagets webbplats. 

Söker du stöd av en specialist som avlastar och låter dig fokusera på kärnverksamheten? Ladda ner vår guide - 10 frågor du behöver ställa innan du väljer redovisningsbyrå!

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Gun Laursen
Gun Laursen arbetar som auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Halmstad.

Vad är Swish?

Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar.

220 000 företag var anslutna till Swish i november 2019.

Betallösningen har mer än 7,5 miljoner privatanvändare.