Publish date 2023-11-16
Reading time Lästid: 5 min

Växa-stöd: En kickstart för enmansföretag att anställa

För att stimulera enmansföretag att göra sin första anställning togs det så kallade Växa-stödet fram. Stödet möjliggör reducerade arbetsgivaravgifter på ens första anställd i ett enmansföretag. Kom igång med din ansökan för Växa-stödet!  

Hur funkar Växa-stödet?

Växa-stödet är ett särskilt ekonomiskt stöd som har utformats för att uppmuntra enmansföretag att anställa sin första medarbetare. Det är avsett att underlätta övergången till att bli arbetsgivare och hjälpa företagare att ta det viktiga steget att utöka sin verksamhet genom att skapa anställningar. 

Växa-stödet erbjuder en betydande minskning av arbetsgivaravgifterna för företagets första anställd under upp till 24 månader. Under denna period behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgift (10,21 %) på ersättningar upp till 25.000 kronor per månad. På ersättning över 25.000 kr betalas full arbetsgivaravgift (31,42 %). 

Minskningen innebär i praktiken en besparing om maximalt 63 .630 kr per år.

Räkneexempel:
För en anställd med en månadslön på 25 000 kr sparar ni 5 303 kr/månad. Det blir på ett år 63 636 kr.

Krav på företaget för att få Växa-stöd

Växa-stödet riktar sig till enmansföretag. Enmansföretag kan se ut lite olika beroende på företagstyp men som regel anses du vara ett enmansföretag om någon av följande kriterier uppfylls:  

En enskild näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet (utan anställda sedan den 1 januari 2017)
Ett aktiebolag som bedriver rörelse 
Ett handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet
med högst två delägare (utan anställda sedan januari 2017) 


Gällande aktiebolag kan bolaget räknas som ett enmansföretag även om lön har betalats ut till en person som är delägare, företagsledare eller närstående till en delägare eller företagsledare. Växa-stödet gäller inte för någon av dessa personers lön. Även o
m företaget endast har betalat ut lön till en enskild som understiger 5 000 kr per redovisningsperiod räknas fortfarande företaget som ett enmansföretag. Motsvarande utländska företag kan också vara enmansföretag.

Ingår företaget i en intressegemenskap måste man hålla koll på om Växa-stöd har givits till något annat företag i intressegemenskapen. 

Krav på anställde för att få Växa-stöd

Personen som anställs får inte varit anställd i annan verksamhet som har bedrivits av dig senaste 3 åren (exempelvis övertagande av en anställd från en närståendes verksamhet). Detta gäller både verksamheter som du bedrivit direkt och indirekt.

Värt att tänka på är att i en intressegemenskap ses alla bolagen som ingår i gemenskapen som en arbetsgivare och de kan därför bara ha en första anställda, vilket blir den första anställda i något av bolagen.


Växa-stödet ges inte heller om ett aktiebolag eller handelsbolag anställer en person som är eller har varit delägare eller företagsledare i enmansföretaget, eller närstående till en sådan person.  

Anställningen måste vara minst 3 månader i följd och vara minst 20 timmar per vecka.  

Hur ansöker du om Växa-stöd?

Växa-stödet ansöker du genom att kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen. Du ska även redovisa stödet (och eventuella andra minimi-stöd) du fått i år och de två senaste åren i ruta 462. 

Utvidgat Växa-stöd för anställningar som påbörjats 1 juli 2021 – 31 december 2022

Det utvidgade Växa-stödet liknade det permanenta Växa-stödet i många aspekter (exempelvis vad som utgör ett enmansföretag och att det är en nedsättning av arbetsgivaravgifterna). En skillnad är dock att den ger möjlighet för nedsättning av arbetsgivaravgifterna avseende ytterligare en anställd.

Kvalificeringstiden (det vill säga tiden då bolaget inte ska ha haft någon anställd) är från 10 september 2020 och framåt.

Har du missat att ansöka om Växa-stödet? 

Oroa dig inte! Du kan begära omprövning av arbetsgivardeklarationen. Omprövningen ska skickas in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

D.v.s. Hade du rätt till Växa-stödet under beskattningsåret 2022 måste du alltså ha skickat in begäran av omprövning senast den sista december 2028. Du kan även i vissa fall rätta arbetsgivardeklarationen genom Skatteverkets e-tjänst.

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du
fyller i ansökan för Växa-stöd? Vi hjälper dig!
 

 

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.
Hanna Landelius

Hanna Landelius-aspia-rund

Hanna Landelius är är Manager vid Expatriate Payroll på Aspia
och utgår från kontoret i Stockholm.