Publish date 2021-03-01
Reading time Lästid: 2 min

Varför bör företagare skriva äktenskapsförord?

Är du gift och äger andelar i exempelvis ett aktiebolag? Då kan det vara bra att upprätta ett äktenskapsförord för att säkerställa att du behåller hela din andel i företaget vid en eventuell skilsmässa.

Vad kan hända om jag som företagare saknar äktenskapsförord?

Om du som aktieägare är gift räknas aktier i bolaget som giftorättsgods vilket innebär att de ska ingå i bodelning vid skilsmässa. Om du skiljer dig ska aktiernas marknadsvärde läggas in i bodelningen och därmed kan du som aktieägare, om du vill behålla dina aktier, vara tvungen (beroende på övriga tillgångar) att lösa ut din make/maka.

Du kan alltså bli tvungen att betala kontant för att få behålla aktierna – vilket kan vara ett problem.

Om du skiljer dig ska aktiernas marknadsvärde läggas in i bodelningen och du kan bli tvungen att lösa ut din make/maka.

Hur kan ett äktenskapsförord förhindra detta?

Har du ett äktenskapsförord med din respektive och om ni i äktenskapsförordet har avtalat att aktierna ska vara enskild egendom kan detta undvikas. Om aktierna är enskild egendom kommer de inte att ingå i en bodelning vid skilsmässa.

Kom ihåg att registrera äktenskapsförordet

När ni kommit överens om innehållet i äktenskapsförordet och skrivit under ska det skickas till Skatteverket för registrering. Från och med att registrering skett blir äktenskapsförordet giltigt.

Vilka regler gäller om man är sambo?

Om du som aktieägare enbart är sambo gäller inte ovanstående regler. Det enda som omfattas av sambolagen är bostad och bohag som samborna har skaffat för att använda gemensamt.

Vi hjälper er med äktenskapsförordet

Kontakta gärna oss om ni önskar hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller om ni önskar annan typ av rådgivning.

Kontaktpersoner investeraravdraget

Författare av detta blogginlägg:
Daniel Ek
Daniel Ek är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.