Publish date 2021-02-04
Reading time Lästid: 2 min

Vad bör ett aktieägaravtal innehålla?

Bedriver du eller har du tänkt starta ett bolag tillsammans med någon annan? Då bör ett aktieägaravtal upprättas mellan er. Här ger vi några tips på vad ett aktieägaravtal bör innehålla.

Varför behöver man ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett bolag där parterna kan avtala om allt möjligt. En stor fördel med ett aktieägaravtal är att parterna kan ta in bestämmelser om vad som ska gälla i bolaget vid eventuella framtida händelser och därmed undvika konflikter vid åsiktsskillnader.

Vad kan ett aktieägaravtal innehålla?

Bland annat kan parterna avtala om hur bolaget ska styras och vad som ska hända om samarbetet ska upphöra, om någon dör, om någon blir sjuk eller om någon inte arbetar som det är tänkt.

Aktieägaravtalet bör innehålla villkor om att aktierna ska vara enskild egendom.

Aktieägaravtalet bör också innehålla villkor om att aktierna ska vara enskild egendom för delägare som är gift. Detta för att inte riskera att få in någons make/maka som delägare i samband med en skilsmässa.

Andra exempel på frågor som kan regleras i ett aktieägaravtal

  • Hur ska bolaget och verksamheten bedrivas?
  • Vem har rätt att utse representanter till styrelsen?
  • Vad ska gälla om en aktieägare vill sälja eller överlåta sina aktier?
  • Vilka krav ska ställas på aktieägarnas engagemang i verksamheten?
  • Hur ska behov av kapital i bolaget hanteras?
  • Hur ska bolaget värderas i olika situationer?
  • Får aktieägarna vara involverade i konkurrerande verksamhet?

Vad är skillnaden mellan aktieägaravtal och bolagsordning?

Aktieägaravtalet är ett frivilligt avtal mellan aktieägarna medan bolagsordningen är ett offentligt, obligatoriskt dokument som ska finnas i alla aktiebolag och lämnas in till Bolagsverket.

Vi hjälper er med aktieägaravtalet

Kontakta gärna oss om ni önskar hjälp med att upprätta ett aktieägaravtal eller om ni önskar annan typ av rådgivning. Vi har också möjlighet att hjälpa till med att bilda bolag och upprätta bolagsordning.

Kontaktpersoner investeraravdraget

Författare av detta blogginlägg:
Louise Lindefelt
Louise Lindefelt är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.