Publish date 2021-04-04
Reading time Lästid: 6 min

Anställa extrapersonal – reglerna du bör ha koll på

Många företag behöver då och då anställa extrapersonal, kanske för att klara sommarens semestrar eller julens toppar. Men vad är det egentligen för regler som gäller? Vi guidar dig till allt du behöver veta.

Egentligen är skillnaden för dig som arbetsgivare inte jättestor när du anställer extrapersonal jämfört med när du anställer någon på en tillsvidareanställning – du har fortfarande samma skyldigheter som vanligt. Men det finns en del viktiga punkter att ha koll på:

Skriv anställningsavtal

Det är lika viktigt att skriva anställningsavtal när du anställer extrapersonal som när du anställer i vanliga fall. Dels för den anställdes skull, men också för att det ska bli tydligt vad du som arbetsgivare har för skyldigheter och rättigheter. I avtalet ska det bland annat tydligt framgå vad det är för anställningsform, om det finns kollektivavtal, uppsägningstid, start- och slutdatum, vad lönen är och vad för slags semesterersättning som ingår.

Vilka regler gäller?

Har ni kollektivavtal reglerar det vad som gäller för din extrapersonal. Annars är det samma lagar som vanligt som du utgår från när du anställer extrapersonal: lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen, sjuklönelagen och arbetstidslagen.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Det finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige, däremot kan det finnas en lägstanivålön i kollektivavtalet och oavsett bör du som arbetsgivare betala en lön som inte är oskälig. Dessutom gäller naturligtvis samma lagar och regler för arbetsmiljön som för dina ordinarie anställda.

Ska du anställa extrapersonal kan du välja mellan säsongs- eller allmän visstidsanställning.

Anställningsformer

Ska du anställa extrapersonal kan du välja mellan olika anställningsformer. De två vanligaste är säsongsanställd eller allmän visstidsanställning.

Båda två ska vara tidsbegränsade, och vilken du ska välja beror på jobbets karaktär. För att få använda säsongsanställning måste jobbet vara av en sådan art att det bara finns en viss tid av året: till exempel skidlärare eller jordgubbsplockare. I alla andra fall ska du använda allmän visstidsanställning.

Den stora skillnaden mellan de två anställningsformerna är den så kallade 5/2-regeln. Den innebär att om en person har varit anställd hos dig i sammanlagt två år under en femårsperiod så övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Den regeln gäller inte för säsongsanställda.

Semesterersättning

Har verkligen extrapersonal rätt till semesterersättning? Japp, så är det. Alla som arbetar och får lön i Sverige har rätt till minst 12 procents semesterersättning, även extrapersonal som bara arbetar tillfällig i företaget.

Men, det finns en viktig skillnad: om någon bara arbetar hos dig i upp till tre månader har den personen inte någon skyldighet att ta ut sin semesterersättning i form av lediga dagar, utan kan välja att få den i samband med lönen.

Sjuklön

Tyvärr kan även extrapersonal bli sjuk och om anställningen kommer att vara längre än en månad har personen rätt att få sjuklön. Är anställningen kortare än en månad kan personen också ha rätt till sjuklön, men då måste hen ha jobbat hos dig i minst 14 arbetsdagar innan hen blev sjuk.

Under 2022 får privatpersoner tjäna totalt 20 431 kronor utan att betala skatt.

Arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och jämkning

Under 2022 får privatpersoner tjäna totalt 20 431 kronor utan att betala skatt. Om du har en anställd som hävdar att hen inte kommer att tjäna mer än det ska den personen skriva ut en blankett från Skatteverket där hen intygar att hen inte kommer att tjäna mer. När du har fått det intyget behöver du inte dra någon skatt från lönen. Arbetsgivaravgifter måste du däremot betala in så fort någon tjänar mer än 1 000 kronor.

Viktigt!

Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 är tillfälligt sänkta till och med mars 2023. Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga som har fyllt 18 men inte 23 ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som lämnas under perioden den 1 juni-31 augusti 2022.

Sänkningen omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen gäller för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.


Arbetsgivardeklaration

Du behöver lämna en individuell arbetsgivardeklaration även för extraanställda så fort de har tjänat mer än 100 kronor, det vill säga även om du inte ska betala in någon skatt på deras lön.

Att anställa minderåriga

Personer under 18 år får också arbeta, men det finns tydliga regler för vad de får och inte får göra, hur mycket de får jobba och när de får jobba. Allt detta regleras av Arbetsmiljöverket och de har tydlig information om alla regler på sin hemsida.

Viktigt att komma ihåg! Du får aldrig anställa någon som är under 16 år utan skriftligt godkännande från vårdnadshavaren.

Vill du lära dig mer om några regler du som företagare bör hålla koll på? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Fia Högblom
Fia Högblom är auktoriserad lönekonsult vid Aspias kontor i Eskilstuna.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomar 


Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift  om 10,21 för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år.

För att detta ska gälla får du maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden. Om lönerna är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent.