2019-04-29

När du är frånvarande från arbetet tjänar du normalt inte in semester, men viss frånvaro är faktiskt semesterlönegrundande. Här går vi igenom hur föräldraledighet, sjukskrivning och tjänstledighet påverkar ditt intjänande av semesterdagar.

Föräldraledighet

120 dagar av en föräldraledighet är semesterlönegrundande. Detta gäller för vardera förälder och per födsel (så får du exempelvis tvillingar är det fortfarande 120 dagar som gäller). Är du ensamstående förälder är 180 dagar av din föräldraledighet semesterlönegrundande. Efter dessa dagar tjänar du inte in någon semester när du är föräldraledig.

Det är också viktigt att komma ihåg att under de första 120 dagarna (eller 180 om du är ensamstående) räknas de semesterlönegrundande dagarna av som heldagar oavsett om du endast tagit ut föräldraledighet en viss del av dagen.

Får man spara alla semesterdagar efter att man har varit föräldraledig?


Enligt semesterlagen måste du ta ut 20 dagar per semesterår i ledighet. De som faller utöver de 20 dagarna få du lov att spara i max 5 år.

Har du varit föräldraledig och inte haft möjlighet att ta ut semester under den tiden kan du spara dem det året om du kommer överens med din arbetsgivare om detta. Arbetsgivaren får alltid frångå kollektivavtalet eller semesterlagen om det innebär förbättringar för medarbetaren.

Sjukfrånvaro

180 dagar är semestergrundande under ett helt semesterår. Det betyder att blir du sjuk mitt under ett semesterår har du 180 dagar som är semestergrundande under insjuknandeåret och därefter ytterligare 180 dagar under nästkommande intjänandeår. Det gäller både helt eller partiell sjukfrånvaro. Därefter upphör sjukdomen att vara semesterlönegrundande. En deltidssjuk tjänar in semesterdagar för den tid den arbetar efter de 180 dagarna.

För att en ny ettårsperiod ska börja gälla måste man vara tillbaka i full omfattning minst 14 dagar i följd.

Tjänstledighet

Inga dagar är semestergrundande under en tjänstledighet oavsett omfattningen.

Har du obetald semester så välj att ta av dom istället för att ta tjänstledighetsavdrag för att inte tappa semesterintjänande.

OBS! Informationen i detta blogginlägg är generell och vad som gäller kan variera beroende på kollektivavtal och arbetsgivare, samt typ av anställning.

Vill du lära dig mer om några lagar och  regler du som företagare bör hålla koll på? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Kom ihåg!

Du har alltid rätt till minst 25 dagars semester eller det antal som står i ditt avtal, även om de inte är betalda.

Både betalda och obetalda semesterdagar är semesterdagsgrundande frånvaro.


Mikaela Walter
Författare av detta blogginlägg:

Mikaela Walter

Mikaela Walter arbetar som HR-konsult vid Aspias kontor i Malmö.