2019-03-26

Snart är det dags att planera sommarens semester för personalen. Men vad gäller egentligen för betald semester, obetald semester och förskottssemester? Vi förklarar!

Den första april börjar ett nytt semesterår gälla. Enligt semesterlagen har man rätt till 25 dagars ledighet och man måste ta ut minst 20 dagar varje år. Det går att spara semesterdagar utöver de 20 dagarna i max fem år.

Betald semester

Grundregeln för betald semester är att man tjänar in semesterdagarna under föregående semesterår, det så kallade intjänandeåret. Dagarna är låsta till den nya semesterperioden med start den första april, det vill säga uttagsåret. För att ha rätt till 25 betalda dagar måste man ha jobbat ett helt intjänandeår, från den 1 april till den 31 mars.

Det är viktigt att skilja på semesterlön och semesterrätt. Alla anställda har rätt till 25 semesterdagar, men för att semestern ska vara fullt betald krävs det att man arbetat 100 procent under intjänandeåret.

Har man till exempel varit tjänstledig en längre period eller haft sjukfrånvaro eller föräldraledighet kan det påverka den intjänade semesterlönen.

Obetald semester och förskottssemester

Nya medarbetare som inte har hunnit jobba ett helt intjänandeår har fortfarande rätt till 25 dagars semester. Om företaget tillämpar förskottssemester kan man som anställd komma överens med sin arbetsgivare om de icke intjänade semesterdagarna ska vara obetalda eller tas ut som förskottssemester.

Exempel:

En anställd som påbörjat sin anställning den första maj året innan, bör få ut 23 dagars betald semester och två dagar som obetald semester eller förskottssemester.


Medarbetare som tar ut betald förskottssemester blir återbetalningsskyldiga i fem år, sedan skrivs skulden av. Slutar medarbetaren innan de fem åren har gått är hen återbetalningsskyldig. Detta regleras oftast mot den semesterersättning som betalas ut via slutlönen.

När har ni semesterårsskifte?

Den vanligaste modellen är att man följer semesterlagen med semesterårsskifte den 1 april. Vissa kollektivavtal har dock förhandlat om att ha annorlunda semesterår. Därför är det bra informera om hur semestern hanteras på er arbetsplats, så att det inte uppstår några frågetecken när slutlönen kommer. 

Vill du veta mer om vilka regler och lagar du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Snabbkoll på semester

  • Semesterår enligt lagen: 1 april 2019 – 31 mars 2020.
  • Anställda har rätt till fyra sammanhängande veckor semester varje år.
  • Semesterlönen regleras enligt semesterlagen om inte kollektivavtal finns tecknat, då gäller avtalets regler.

Fia Högblom
Författare av detta blogginlägg:

Fia Högblom

Fia Högblom är lönekonsult vid Aspias kontor i Eskilstuna.