Publish date 2019-03-13
Reading time Lästid: 5 min

Så mycket kostar en anställd – egentligen

En rekrytering kan för många små företag vara det som sätter fart på verksamheten. Men behovet att anställa hindras ofta av rädslan för kostnaderna som tillkommer. Här reder vi ut vad en anställd egentligen kostar. 

Funderar du på att anställa? Grattis! En medarbetare kan bli företagets första stora investering. Arbetsbelastningen blir mindre och förhoppningsvis kan den nyanställd komma med nya perspektiv och insikter som bidrar till företagets tillväxt.  
  
Med en anställd kommer också ökade kostnader. Så vad är det egentligen som kostar, förutom den anställdes lön? 
  

Två lagstadgade kostnader för anställda utöver lönen 

Arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaravgiften ligger för en normal anställd på 31,42 procent av bruttolönen upp till 65 år. I arbetsgivaravgiften ingår flera olika avgifter, bland annat ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift.  

Tjänstepension ingår inte, utan betalas av de arbetsgivare som anslutit sig till ett kollektivavtal eller betalar ut det frivilligt. Pensionslösningar medför också en kostnad per anställd samt att löneskatt då tillkommer. 

Missa inte vår guide: Guldkorn för företagaren - 5 värdefulla tips.

Semesterlönen 

Schablonmässigt kan man räkna med cirka 12% på det man har tjänat in i semestergrundande lön (enligt semesterlagen). Det tillkommer även arbetsgivaravgifter på denna kostnad.  

När det till exempel kommer till vård av barn (vab) får den anställde inte någon ersättning från företaget utan från försäkringskassan. Däremot är vab-dagarna semestergrundande upp till 180 frånvarodagar per år. Det gäller även föräldraledighet 120 dagar per barn, 180 dagar om man är ensamstående samt de 180 första dagarna av en långtidssjukdom. 

Läs också: Så påverkar frånvaro ditt semesterintjänande  

Övriga kostnader för en anställd

Kostnaderna för en medarbetare kommer redan innan anställningen börjat. En rekryteringsprocess medför både faktiska kostnader och kostnader i den tid som arbetsgivaren lägger på rekryteringen och i produktionsbortfall.   
  
När personen sedan är anställd tillkommer kostnader för sociala avgifter, företagsförsäkringar, pension, arbetsplats, arbetsmaterial, utbildningar och så vidare. Vissa företag tar även med sina HR- och löneadministrationskostnader i beräkningen för vad en anställd kostar och slår ut dem per medarbetare. 
 

Beräkna kostnaden för en anställd

Grovt räknat kan man säga att den anställda faktiskt kostar timlönen x 2. Men detta är en generell beräkning som kan skilja sig väldigt beroende på företagets storlek, vilka kringkostnader man har och vart man är belägen rent geografiskt. I ett mindre företag som inte har så höga kringkostnader kanske det kan räcka att beräkna timlönen x 1,75 för att få fram den faktiska kostnaden för en anställd. 

 

New call-to-action

Växa-stöd när du anställer din första medarbetare 

För vissa mindre företagare som vill anställa sin första medarbetare finns Växa-stödet, som infördes under 2017 och som ger lägre arbetsgivaravgifter under 12 månader. Stödet kan vara avgörande för att en egenföretagare ska våga ta steget och anställa.  
  
Istället för 31,42 procent betalar man bara 10,21 procent i arbetsgivaravgift, och det blir ganska stora besparingar på ett år. För en anställd med 25000 kronor i månadslön betalar du normalt 7855 kronor i arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Med växa-stödet blir arbetsgivaravgiften för din första anställda medarbetare istället 2553 kronor per månad. 

Kollektivavtal förenklar beräkningar och ersättningar

En rekommendation är att man som arbetsgivare ansluter sig till ett kollektivavtal. Det ger både medarbetaren och arbetsgivaren en trygghet, och underlättar dessutom löneadministrationen. Med ett kollektivavtal blir det tydligt vad som gäller för både arbetsgivaren och den anställde, vilket minskar tiden man annars behöver lägga på frågor kring beräkningar och ersättningar.  
  
Har man inte ett kollektivavtal är det en god idé att ha en personalhandbok som talar om vad som gäller på företaget. Det är otroligt viktigt både för den anställde och för företagsledaren att ha riktiga regler, och att varje medarbetare har samma förutsättningar.

Författare av detta blogginlägg:
Anna Staaf
Anna Staaf arbetar som auktoriserad lönekonsult på Aspias kontor i Uppsala.