Publish date 2022-09-13
Reading time Lästid: 4 min

Aspias skräddarsydda visselblåsarfunktion

Redan nu omfattas stora företag av visselblåsarlagen. I nästa steg kommer företag med mellan 50 och 249 anställda, som har till och med den 17 december 2023 på sig att införa ett så kallat visselblåsarsystem. Här är allt du behöver veta.

Sedan den 17 december 2021 har visselblåsare – personer som rapporterar om oegentligheter på en arbetsplats – ett förstärkt skydd i Sverige. Då klubbades den nya lagen om visselblåsarfunktion igenom, vilket innebär att alla verksamheter med fler än 50 anställda enligt lag behöver ha en kanal där arbetstagare kan rapportera om missförhållanden utan risk för repressalier. Enligt lagen har arbetsgivare också efterforskningsförbud, vilket innebär att företagen inte får efterforska i vilka på arbetsplatsen som använt sin meddelandefrihet.

Experter är eniga om att arbetsplatser med fungerande visselblåsarfunktioner och meddelandefrihet bidrar till ökad lönsamhet, ökad produktivitet, ökad trivsel och minskade bedrägerier. Visselblåsare anses som en viktig del i ett transparent och demokratiskt samhälle. Även om det finns tid kvar innan lagen börjar gälla finns all anledning att agera redan nu – inte minst eftersom det är en viktig del i arbetsgivarvarumärket.

Vad gäller för arbetstagare?

Arbetstagare har sedan 2016 haft ett lagligt skydd mot bestraffning av sin arbetsgivare om man rapporterar om missförhållanden. Det som är nytt i den så kallade visselblåsarlagen som antogs i december 2021 är att alla som är direkt involverade i verksamheten, även till exempel konsulter, praktikanter och volontärer, nu har samma skydd som anställda på arbetsplatsen.

Vad gäller för arbetsgivare?

Lagen går ut på att arbetsgivare inte får förhindra att någon rapporterar om missförhållanden, och man får inte heller bestraffa den som gör det. En arbetsgivare som bryter mot dessa regler kan bli skadeståndsskyldig.

Alla företag med fler än 50 anställda är i och med den nya lagen skyldiga att ha en visselblåsarfunktion för sina anställda, där man skriftligen, muntligen eller vid fysiskt möte har möjlighet att rapportera om missförhållanden. Genom denna funktion ska man sedan kunna följa upp det som rapporterats och återkoppla till den som rapporterat om hur man väljer att gå vidare.

Aspias visselblåsarfunktion

Det ska vara lätt att göra rätt. Aspia erbjuder därför en enkel lösning med såväl en teknisk plattform för smidig rapportering för medarbetare som komplett ärendehantering och administration. Med Aspias visselblåsarfunktion kan du vara säker på att ni uppfyller lagkraven samtidigt som rapportering och uppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Så fungerar Aspias tjänst

Rapportering. Era medarbetare skapar rapporter krypterat och anonymt i vårt verktyg.

Hantering. I egenskap av självständig och oberoende part tar vi på Aspia emot rapporten digitalt eller vid fysiskt möte.

Utredning. Beroende på rapportens innehåll tar vi den vidare för eventuell utredning internt hos er eller hos extern part.

Testa verktyget

Innan du bestämmer dig för att teckna avtal kan du enkelt testa vårt verktyg i en demoversion. Du kan också ta del av vår demovideo som visar hur smidig Aspias tjänst är att använda.

Just nu: kampanj!

För alla företag som tecknar avtal med Aspias visselblåsarfunktion innan årsskiftet bjuder vi på kostnadsfri implementation!

Vill du veta mer om Aspias visselblåsartjänst? Här kan du läsa mer om vårt erbjudande.

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

Författare av detta blogginlägg:
Maciek Studencki
Maciek Studencki är rådgivare inom dataskydd och arbetar som projektledare på Aspia.