Publish date 2020-09-16
Reading time Lästid: 4 min

Avveckla aktiebolag – 3 olika sätt!

Har du bestämt dig för att inte längre driva din verksamhet? Det finns olika sätt att avveckla ett aktiebolag – här kan du läsa mer om tre av dem: snabbavveckling, frivillig likvidation och fusion.

1. Snabbavveckling

Snabbavveckling är ett bra alternativ för dig som har bråttom. Du säljer bolaget och köpeskillingen betalas ut direkt. Du behöver inte vänta på avslutad likvidation.

Kostnaden för snabbavveckling beror på det egna kapitalet i bolaget. Det som behövs för att du ska få en offert är en färsk balans – och resultatrapport. Offerten är kostnadsfri och det är först efter att du fått offerten som du behöver ta ställning till om du vill gå vidare med processen eller inte.

Om du accepterar offerten så är det köparen som ansvarar för att aktiebolaget avslutas på ett korrekt sätt. Du får genast ut pengarna som företaget är värt minus det offererade priset för snabbavvecklingen.

Köparen tar över det administrativa och juridiska ansvaret – bolaget sätts i likvidation, namnändras och styrelsen ersätts med en likvidator. För din del är ansvaret för bolaget därmed avslutat.

Vi på Aspia kan hjälpa dig att avveckla ditt bolag.
Läs mer här! 

2. Frivillig likvidation

Frivillig likvidation kan vara ett bra alternativ för dig som vill ”behålla kontrollen”. Om det fanns revisionsberättelse vid senaste bokslutet så kan du själv ta på dig uppdraget som likvidator. Om det saknades revisionsberättelse måste en oberoende person utses. Likvidatorn ersätter styrelsen och VD:n och har till uppgift att genomföra likvidationen.

En fördel med frivillig likvidation är att om du ångrar ditt beslut kan verksamheten återupptas och styrelsen väljas på nytt. Det kan du göra så länge likvidationen inte är avslutad hos Bolagsverket. Förutsatt att det inte finns någon anledning till likvidation enligt Aktiebolagslagens bestämmelser.

En frivillig likvidation tar cirka 7-8 månader. Kallelsetiden på okända borgenärer är 6 månader och likvidationen kan inte avslutas förrän den har löpt ut.

3. Fusion

Fusion av helägt dotterbolag är den vanligaste typen av fusion. Det innebär att dotterbolagets tillgångar och skulder tas över av moderbolaget.

Vid en fusion krävs att en revisor yttrar sig över fusionsplanen. Viktigt att tänka på är att det gäller oavsett om aktiebolaget har en registrerad revisor eller inte. Du behöver därför räkna med att det tillkommer en extra kostnad för detta.

Dotterbolaget löses upp efter avslutad fusion. Kom ihåg att skriva om eventuella avtal och annat som finns i dotterbolaget.

Den här typen av fusion tar cirka 3 månader att genomföra och ibland längre. Bolagsverket utfärdar kallelse på kända och okända borgenärer. Kallelsetiden är två månader.

Vill du ha hjälp att avveckla ditt aktiebolag?

Om du funderar på att avveckla ditt aktiebolag och har frågor kring det eller om du vill ha hjälp att upprätta handlingar är du välkommen att kontakta oss på Aspia.

Kontakta oss!

Författare av detta blogginlägg:
Elin Gyllenqvist
Elin Gyllenqvist arbetar som rådgivare på Aspia i Sundsvall. Hon är främst inriktad på bolagsärenden och kan hjälpa dig med att bland annat starta företag, företrädarändringar, fusioner och kapitalförändringar.