Publish date 2021-06-23
Reading time Lästid: 2 min

Bilförmånerna justeras under 2021 – nya förmånsbilar blir dyrare

För att uppnå en mer rättvis och neutral beskattning mellan bilförmån och andra inkomster har riksdagen beslutat justera beräkningen av bilförmån. Har du koll på hur det påverkar dig?

I början av juni 2021 beslutade riksdagen att anta Regeringens förslag kring justerad beräkning av bilförmån. Syftet med detta beslut är att uppnå en mer rättvis och neutral beskattning mellan bilförmån och andra inkomster.

Nya förmånsbilar mindre förmånliga

Bakgrunden till förslaget är att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden för en privatägd bil i nutid. Eftersom schablonberäkningen för bilförmån i princip har varit densamma sedan 1997 blir effekten att förmånen kommer överensstämma bättre med det faktiska marknadsvärdet, och därigenom blir nya förmånsbilar mindre förmånliga. För de allra dyraste bilarna däremot – de med förmånsgrundande nybilspriser på över ca 650 000 kr – innebär de nya bestämmelserna en viss minskning av förmånsvärdet.

Så beräknas schablonen för bilförmån

Schablonen för bilförmån beräknas genom summan av en prisbasbeloppsdel, ett ränterelaterat belopp, ett prisrelaterat belopp och bilens fordonsskatt. Det är de två delkomponenterna ränterelaterat belopp och prisrelaterat belopp som kommer att ändras i det nya beräkningssättet.

Påverkar bilar som tas i bruk efter 1 juli 2021

Den nya schablonberäkningen påverkar anställda som får bilförmån för bilar som tas i trafik för första gången den 1 juli 2021 eller senare. Anställda med befintlig bilförmån, för bilar som inregistrerades före den 1 juli 2021, påverkas däremot inte av ändringen förrän förmånsbilen byts ut mot en ny bil.

Detta gäller för utlandsbilar

Förmånsbilar som är registrerade utomlands påverkas direkt av de nya bestämmelserna. Den justerade schablonberäkningen ska alltså användas fr o m den 1 juli 2021 på utlandsregistrerade bilar, oavsett tillverkningsår.

Behöver du hjälp att räkna ut bilförmånen?

Varmt välkommen att kontakta oss för fortsatt dialog om hur Aspia kan hjälpa dig som företagare. På Skatteverkets hemsida finns även en beräkningsfunktion för bilförmån som kommer vara uppdaterad i samband med att reglerna träder i kraft 1 juli 2021.

Kontakta oss!
Källhänvisning:   Skatteverket    Simployer AB 
Författare av detta blogginlägg:
Daniel Jönsson
Daniel Jönsson arbetar som projektledare inom nordisk lön vid Aspias kontor i Växjö.