Publish date 2020-02-05
Reading time Lästid: 5 min

Brexit – hur påverkas ditt företag?

Bedriver ditt företag verksamhet i eller handel med Storbritannien? Då bör du under året hålla koll på hur Brexit kan komma att påverka företaget och anställda i landet. Här ger vi några exempel på vad som kan vara bra att känna till och börja fundera över.

Från och med 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre medlem i EU. Under perioden 1 februari–31 december 2020 gäller ett övergångsavtal mellan EU och Storbritannien. Enligt övergångsavtalet kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. För tillfället innebär Storbritanniens utträde därför inte särskilt stora förändringar för företag som på något sätt bedriver verksamhet i, eller handel med, Storbritannien.

När övergångsavtalet löper ut den 31 december 2020 kan utträdet däremot få stora konsekvenser för företag som handlar med Storbritannien. Både EU och Storbritannien vill undvika ett avtalslöst förhållande efter övergångsperiodens slut och hoppas kunna avtala om någon slags tullunion. Förmodligen kommer dock endast ett fåtal frågor att regleras vilket innebär stora konsekvenser för handeln mellan Storbritannien och EU:s medlemsstater.

När övergångsavtalet löper ut kan utträdet få stora konsekvenser för företag som handlar med Storbritannien.

En central del av EU:s funktion är den så kallade inre marknaden. Den inre marknaden säkerställer fri rörlighet inom unionen för ”de fyra friheterna”: varor, tjänster, personer och kapital.

Arbetstagare kan exempelvis ta anställning överallt inom unionen, varor kan utbjudas i andra medlemsstater och företag kan etablera sig på olika platser inom unionen. De fyra friheterna underlättar därmed gränsöverskridande handel inom unionen. Om avtal inte sluts mellan EU och Storbritannien kommer EU-medborgare inte längre kunna utöva den fria rörligheten i Storbritannien efter utträdet.

Brexit

Här är några exempel på konsekvenser som Brexit kan medföra efter det att övergångsavtalet har löpt ut för företag som bedriver verksamhet i, eller handel med, Storbritannien.

Konsekvenser för anställda

Om ditt företag har anställda i Storbritannien kan arbetstagarna behöva ansöka om tillstånd för att få stanna i landet efter utträdet. Även brittiska arbetstagare som är anställda i ett EU-land kan komma att påverkas av utträdet. Detta eftersom brittiska medborgare som utgångspunkt inte heller kommer att kunna röra sig fritt inom unionen.

Undersök och analysera redan nu vilka förändringar Brexit kan medföra för verksamheten. 

Konsekvenser för filialer i Storbritannien

Har ditt företag en filial i Storbritannien är det viktigt att tänka på att de brittiska reglerna kan komma att ändras till följd av Brexit. Eftersom rätten att etablera sig i Storbritannien inte längre vilar på EU-rättslig grund kan etablering i Storbritannien medföra avgifter eller andra administrativa åtaganden.

Ytterligare problem kan uppstå om filialen bedriver tillståndspliktig verksamhet. För det fall filialen utnyttjat ett tillstånd från ett annat EU-land, som erkänts i Storbritannien på EU-rättslig grund, kan det krävas att tillståndet i stället beviljas i Storbritannien.

Konsekvenser vid import och export av varor från Storbritannien

Om ditt företag köper och säljer varor från Storbritannien finns flera frågor att ta hänsyn till. Storbritanniens utträde kan innebära att vissa varor blir belagda med tullavgifter. Därtill kan det krävas tillstånd för att importera vissa produkter, såsom livsmedel och läkemedel. Företag som importerar varor från Storbritannien kan bli ansvariga för att varorna uppfyller svenska och EU-rättsliga krav.

När övergångsavtalet har löpt ut kommer samma regler avseende moms och punktskatter att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU, till exempel Norge.

Brexit – förbered verksamheten inför 2021

Storbritanniens utträde kommer innebära fler administrativa åtaganden och högre kostnader i form av tullavgifter m.m. vid handel med landet jämfört med tiden före utträdet. Med tanke på att förhållandet mellan EU och Storbritannien kommer påverkas av de avtal som sluts är det i nuläget inte möjligt att exakt säga hur Brexit kommer att påverka just ditt företag.

Eftersom överlåtelseavtalet löper ut redan 31 december 2020 bör företag som är verksamma i eller handlar med Storbritannien så snart som möjligt överväga vilka förändringar Brexit kan medföra för verksamheten.


Vill du ha hjälp att se över hur du kan förbereda din verksamhet inför eventuella förändringar i samband med Brexit?Kontakta oss!

 

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.