Publish date 2020-02-12
Reading time Lästid: 3 min

Detta granskar Skatteverket extra 2020

Varje år fokuserar Skatteverket särskilt på några områden för att motverka fel och fusk. Här är de branscher och områden som kommer granskas extra under 2020.

Särskilt granskade branscher

Skatteverket meddelar att städ-, transport- och byggbranschen ska granskas särskilt i år.

I städbranschen ska granskningen fokusera på städföretag vars verksamhet riktar sig mot andra företag, och dess lokaler (exempelvis industri- eller kontorsstädning). Det är alltså inte städning i privatbostäder som kommer vara föremål för en särskild granskning.

Granskningen kommer inte kunna ske genom kontroll i realtid, som är möjligt i andra branscher genom exempelvis så kallade personalliggare. Istället ska man samverka med polis och arbetsmiljöverket för att uppnå önskad effekt.

Även i transportbranschen ska Skatteverket fokusera på lättare fordon (under 3,5 ton) som inte kräver lastbilskörkort.

I byggbranschen ska granskningen fortsätta som den tidigare gjort. Skatteverket betonar dock kommunernas och företagens ansvar vid anlitande av företag.

Granskning av välfärdsbrottslighet och arbetsrelaterade brott

Skatteverket ska även, tillsammans med andra myndigheter, motverka felaktig användning av folkbokföringen.

Man vill till exempel förhindra att allt fler personer använder samma identitetshandling, skriver sig på fel adress eller använder falska anställningsintyg för att utnyttja välfärdssystemet.

Skatteverket ska även arbeta aktivt mot penningtvätt genom att granska och upptäcka ofullständiga fakturor, omfattande kontanta betalningar och företag med oklara ägarförhållanden.

Privata kostnader i verksamheten och oredovisade förmåner

Skatteverket har uppmärksammat att 39 procent av alla små- och medelstora företag gör fel vid den skattemässiga hanteringen av privata levnadskostnader och förmåner.

Skatteverket kommer särskilt öka fokus på följande:

  • förmånsvärdering av bilar med högre förmånsvärde
  • förmånsvärdering av bostads- och fritidshus

Internationell kontroll

Skatteverket ska påbörja en kontroll av hanteringen av ränteavdragsbegränsningsreglerna. I och med de nya reglerna anser Skatteverket att det är svårare att sätta upp omfattande strukturer. Om sådana strukturer ändå sätts upp ska de nya reglerna om skatterådgivares informationsskyldighet hjälpa Skatteverket att få informationen mycket tidigare.

Skatteverket uppger även att de särskilt ska göra kontroller kring personer som uppger sig vara utvandrade men som har kvar någon företagskoppling till, eller bostad i, Sverige.

Ett annat fokusområde är konsulter med specialistkompetens genom förmedlande företag. Skatteverket informerar om att ny lagstiftning kommer träda i kraft som ska öka tillgodogörandet av konsultens arbete i Sverige. Ett hundratals granskningar är redan inledda.

Hur tänker du kring skattefrågor i ditt företag?

Våra erfarna skatterådgivare från Skeppsbron Skatt, som är en del av Aspia, kan hjälpa dig betala rätt skatt.

Skatterådgivning

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.