Publish date 2020-07-03
Reading time Lästid: 5 min

Så förändras skattereglerna vid tillfälligt arbete i Sverige

Genom att införa ett så kallat ”ekonomiskt arbetsgivarbegrepp” kommer regeringen förändra hur personer som arbetar tillfälligt i Sverige ska beskattas. Här redogör vi för de nya reglerna som väntas träda i kraft vid årsskiftet.

Vad innebär ”ekonomiskt arbetsgivarbegrepp”?

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att det företag som betalar den anställdes lön inte nödvändigtvis anses vara arbetsgivaren. Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och var är snarare vem denne utför arbetet för.

Vad är syftet med att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet?

Förslaget att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet är en del i ett lagförslag som träder i kraft den 1 januari 2021. Syftet med lagförslaget är att göra reglerna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala.

Idag kan en arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt bolag som saknar fast driftställe i Sverige, och vistelsen inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, undantas från beskattning i Sverige till skillnad från en arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige. De nya reglerna kommer göra att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige blir skattskyldiga här.

Fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige blir skattskyldiga här.

Hur ser skattereglerna vid tillfälligt arbete i Sverige ut idag?

Idag tillämpas ett så kallat formellt arbetsgivarbegrepp vilket innebär att arbetsgivaren anses vara det bolag som betalar ut lönen till den anställde. Detta har gjort att utländsk personal som tillfälligt arbetat i Sverige många gånger inte blivit skattskyldiga i Sverige eftersom arbetsgivaren som betalat lönen inte varit ett svenskt bolag.

Dagens regler gör att en anställd kan vistas upp till 183 dagar i Sverige under en tolvmånadersperiod utan att bli skattskyldig för sin tjänsteinkomst. Men den regeln kommer alltså försvinna från 1 januari 2021.

Hur kommer skattereglerna förändras när man inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp?

Om en anställd hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige kan skattskyldighet för arbetsinkomst uppkomma redan från första arbetsdagen.

Enligt lagförslaget ska det ekonomiska arbetsgivarbegreppet inte tillämpas vid kortare arbetsperioder om högst 15 arbetsdagar följd, och sammanlagt högst 45 arbetsdagar under ett kalenderår.

Den formella arbetsgivaren, det vill säga det utländska företaget måste registrera sig som arbetsgivare i Sverige och innehålla preliminärskatt om 30% samt eventuellt betala sociala avgifter på månatlig basis.

Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och var är vem denne utför arbetet för.

Vilka faktorer avgör om personen har ekonomisk arbetsgivare i Sverige?

De länder som redan tillämpar det ekonomiska arbetsgivarbegreppet har lite olika sätt att bedöma om personen har ekonomisk arbetsgivare i landet. I Sverige kommer bedömningen göras genom att titta på faktorer såsom: kontroll och ledning, vem som står för arbetsredskap och materialbeslutar om arbetsschema och semester, och om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den där arbetet utförs i Sverige.

Vem ansvarar för att de nya reglerna efterföljs?

De nya reglerna kommer ställa högre krav på arbetsgivare att ha en process för att identifiera vilka medarbetare som befinner sig i Sverige och hur mycket tid som tillbringas här.

Förutom införandet av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet innebär lagförslaget följande ansvar:

  • Skyldighet för svenska företag att göra skatteavdrag från ersättning för arbete till utländskt företag som inte är godkänt för F-skatt.

  • Utländskt företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska lämna särskilda uppgifter för bedömning av deras skattskyldighet.

Lön för utlandsanställda – ta hjälp av våra specialister

Vi hjälper dig med allt du behöver inom Expatriate Payroll. Från rådgivning till netto- till bruttoberäkningar, beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter och rapportering till Skatteverket. Vill du ha hjälp med att få ordning på processer och rutiner för hantering av era expatriater så hjälper vi er med det också.

Click me

Författare av detta blogginlägg:
Jenny Rask
Jenny Rask är ansvarig för Aspias tjänsteerbjudande Expatriate Payroll – lön för utlandsanställda.