Publish date 2020-12-08
Reading time Lästid: 3 min

Vad innebär SINK-skatt?

SINK står för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och gäller personer som bor i ett annat land men arbetar i Sverige. Här förklarar vi vad det innebär, vilka som omfattas och hur man ansöker om SINK-skatt.

Vilka omfattas av SINK?

Alla som är begränsat skattskyldiga i Sverige omfattas av SINK. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK.

Stadigvarande eller väsentlig anknytning

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Du räknas även som obegränsat skattskyldig om du har en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan exempelvis handla om att du tidigare har bott i Sverige och din familj fortfarande bor kvar här och/eller du har kvar din permanentbostad i Sverige.

Vad innebär det att ha SINK-skatt?

All lön och ersättning beskattas med en rak skattesats om 25%. Inga avdrag är tillåtna och du behöver inte lämna någon inkomstdeklaration i Sverige. SINK-skatten gäller även på för- och efterskottsbetalningar som ges till en person som är begränsat skattskyldig i Sverige vid betalningstidpunkten, men som är/var obegränsat skattskyldig under sin vistelse i Sverige. Det kan vara bra att tänka på vad gäller exempelvis en sign-on bonus som ges till en person innan arbetet påbörjas i Sverige men som är hänförlig till arbetet här. SINK skatten går även att kombinera med expertskatt vad gäller för- och efterskottsbetalningar om ersättningen är hänförlig till en period då personen omfattas av expertskatt.

SINK innebär att all lön och ersättning beskattas med en rak skattesats om 25%.

A-SINK, är det något annat?

Särskild inkomstskatt, A-SINK, betalas av artister och idrottsutövare som bor utanför Sverige samt artistföretag och arrangörer som hör hemma i utlandet om

  • ersättningen till personen gäller för publikframträdande i Sverige, och

  • den som får ersättningen vistas i Sverige mindre än sex månader.
    Skattesatsen är 15 % men i övrigt gäller samma regler som vid SINK.

Hur länge gäller SINK skatten?

En ansökan behöver skickas in till Skatteverket varje inkomstår. Byter du arbetsgivare behöver en ny ansökan skickas in då beslutet är bundet till en specifik arbetsgivare. Om Skatteverket beviljar en ansökan, utfärdas ett SINK-beslut och ett beslut från Skatteverket krävs för att applicera SINK skatten i löneberedningen.

Hur går ansökan om SINK till?

Ansökan skickas till Skatteverket. Du kan själv ansöka om SINK eller så kan din arbetsgivare göra det för din räkning.

Har du frågor om SINK?

Har ni frågor eller funderingar kring vilka som kvalificerar för SINK eller hur ansökan går till finns vi här för att hjälpa till.

Click me