Publish date 2020-11-16
Reading time Lästid: 6 min

Socialförsäkring för utlandsanställda – detta gäller

En person kan bara omfattas av ett lands socialförsäkringssystem och vid en utsändning till eller från Sverige är det inte alltid lätt att navigera rätt. Här ger vi dig lite vägledning.

Vad är socialförsäkring?

Socialförsäkring handlar om att ge sina medborgare ekonomisk trygghet i olika situationer i form av exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård, föräldraförsäkring och barnbidrag. Vilka förmåner som ingår och hur stora de är varierar från land till land.

Vilket lands socialförsäkring ska gälla om du är utlandsanställd?

Huvudregeln är att du omfattas av socialförsäkringen i det land där du arbetar oavsett var du bor. Det finns några undantag från huvudregeln och reglerna påverkas av bland annat EU:s förordning om social trygghet samt konventioner om social trygghet som Sverige slutit med andra länder.

Huvudregeln är att du omfattas av socialförsäkringen i det land där du arbetar oavsett var du bor.

Undantagsregler för socialförsäkring

Utsändning

Vid utsändning från Sverige under högst ett år får den anställde oftast stå kvar i svensk socialförsäkring. Vid utsändning under längre tid än ett år ska den anställde tillhöra arbetslandets socialförsäkring.

Men om den anställde är EU-medborgare och utsänd till ett annat EU-land gäller istället EU-förordningen. Om villkoren i EU-förordningen är uppfyllda får den anställde kvarstå i svensk socialförsäkring i maximalt 24 månader. EU-förordningen gäller även för medborgare i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Schweiz.

Vid utsändning från Sverige under högst ett år får den anställde oftast stå kvar i svensk socialförsäkring.

Om den anställde är utsänd till ett land utanför EU med vilket Sverige har konvention om social trygghet, gäller villkoren i den konventionen. I konventionerna varierar maximal tid mellan ett och fem år som en person kan stå kvar i sitt hemlands socialförsäkring.

Läs också: Hur beskattas bonus och incitamentsprogram för utlandsanställda?

Om den anställde blir utsänd till ett land utanför EU som Sverige saknar konvention med gäller svensk intern rätt. Så vid utsändning från Sverige under högst ett år får den anställde oftast stå kvar i svensk socialförsäkring. Vid utsändning under längre tid än ett år ska den anställde tillhöra arbetslandets socialförsäkring.

Arbete i flera länder

Även om du samtidigt arbetar i flera länder ska du bara tillhöra ett lands socialförsäkringssystem. Nedan följer en lista över olika situationer och hur det styr försäkringstillhörighet.

Om du:

  • utövar en betydande del av ditt arbete/din verksamhet, minst 25 procent, i ditt bosättningsland, är du försäkrad i det landet. 

  • inte utövar betydande del av ditt arbete/din verksamhet i ditt bosättningsland, är du försäkrad i det land där din arbetsgivare är etablerad eller har sitt säte.

  • har flera arbetsgivare med säte i olika länder, är du försäkrad i ditt bosättningsland, även om du inte utövar en betydande del av din verksamhet där.

  • är egenföretagare och inte utövar en betydande del av din verksamhet i ditt bosättningsland, är du försäkrad i det land där din verksamhet har sitt intressecentrum.

  • arbetar både som anställd och egenföretagare i olika länder, är du försäkrad i det land där du är anställd.

Vad krävs för att få stå kvar i sitt hemlands socialförsäkring?

För att kunna styrka att en person som har sänts ut för arbete i det andra landet ska kvarstå i sitt hemlands socialförsäkringssystem krävs ett intyg om tillämplig lagstiftning, ett så kallat utsändningsintyg.

Ta hjälp av våra experter inom Expatriate Payroll - lön för utlandsanställda!

Läs mer här

Hur går ansökan om ett utsändningsintyg till?

I Sverige är det Försäkringskassan som utfärdar utsändningsintyget (A1-intyg inom EU eller konventionsintyg för konventionsländerna – Certificate of Coverage) så ansökan sker på en särskilt framtagen blankett.

Hur länge gäller ett A1-intyg eller konventionsintyg?

Om villkoren i EU-förordningen är uppfyllda får den anställde kvarstå i svensk socialförsäkring i maximalt två år. Det går att ansöka om dispens upp till fem år. I konventionerna varierar maximal tid mellan ett och fem år som en person kan stå kvar i sitt hemlands socialförsäkring.

Reducerade arbetsgivaravgifter – vad innebär det för socialförsäkringen?

Konventionen med bland annat USA, Kanada och Indien omfattar bara den del av socialförsäkringen som handlar om pensioner. Beroende på om utsändning sker till eller från Sverige och beroende på var bolaget finns som betalar ut ersättningen är procentsatserna lite olika så det är bra att vara uppmärksam på det.

Rapportering i arbetsgivardeklarationen

För att rapporteringen till Skatteverket ska bli korrekt krävs att vissa rutor fylls i korrekt på individuppgiften.

Vi kan hjälpa till!

Har ni frågor eller funderingar kring vilket lands socialförsäkring som ska gälla vid en utsändning eller hur en ansökan går till finns vi här för att hjälpa till.

Click me