Publish date 2020-06-04
Reading time Lästid: 2 min

Enklare att få tillbaka moms på kundförluster

Med anledning av den pågående pandemin har Skatteverket nu tillfälligt lättat på kraven för att få tillbaka tidigare redovisad utgående moms på kundförluster. Vi förklarar vad som gäller.

Hittills har det ställts ganska höga krav för att en säljare ska få sätta ned tidigare redovisad utgående moms på kundförluster utan att behöva ställa ut en kreditfaktura. Säljaren måste göra sannolikt att köparen helt saknar betalningsförmåga för att kundförlusten ska anses vara konstaterad, vilket normalt sett har inneburit konkurs eller resultatlösa indrivningsförsök hos köparen.

Tillfälliga villkor för konstaterad kundförlust

Skatteverket anser nu att det under den pågående pandemin får anses sannolikt att köparen saknar betalningsförmåga om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 – den 31 december 2020.
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda får den utgående momsen på kundförlusten minskas även om säljaren på annat sätt inte har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Säljaren får i sådant fall sätta ner den tidigare redovisade utgående momsen utan att behöva utfärda en kreditfaktura.

Betalas fakturan, helt eller delvis, ska säljaren redovisa utgående moms på den betalning som kommit in. 

Observera att skulle säljaren, helt eller delvis, få betalt från köparen i ett senare skede är säljaren skyldig att åter redovisa utgående moms på den betalning som har kommit in.

De sänkta kraven för att få sätta ned den utgående momsen på obetalda fordringar kan få stor påverkan på likviditeteten hos många företag som drabbats hårt under covid-19 pandemin.

Hör gärna av er till oss om ni berörs av detta och behöver hjälp med momshanteringen.

Kontaktpersoner Skeppsbron Skatt moms

Författare av detta blogginlägg:
Manuela Vulic
Manuela Vulic är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på frågor inom moms, tull och punktskatter.