Publish date 2022-02-17
Reading time Lästid: 5 min

Då behöver du som arbetsgivare förhandla med facket

I Sverige är de fackliga organisationernas roll både tydlig och stark. I vissa situationer är arbetsgivare skyldiga att förhandla med facket, exempelvis vid stora verksamhetsförändringar eller beslut som rör en eller flera medarbetare. Aspias HR-specialist Rebecca Noring går igenom vad som är bra att tänka på när det gäller facklig förhandling och samverkan.

Har arbetsgivare skyldighet att förhandla med facket, även utan kollektivavtal?

Ja, förhandlingar med fackliga organisationer sker oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte. Medbestämmandelagen, MBL, reglerar förhandlingsskyldigheten mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Vid vilka situationer är arbetsgivaren skyldig att koppla in facket?

Förhandlingsskyldigheten delas upp i något som kallas allmän förhandling och primär förhandling. Allmän förhandling berör arbetsgivarens skyldighet att delta i förhandlingar om kollektivavtal och regleras i 10 § MBL. Allmän förhandlingsskyldighet innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med facket om kollektivavtal, däremot har arbetsgivaren ingen skyldighet att komma överens om tecknande av ett kollektivavtal. Den primära förhandlingsskyldigheten gäller arbetsgivare som har ett kollektivavtal och regleras i 11 – 13 § MBL. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling vid viktigare förändringar som påverkar hela verksamheten eller specifika arbetstagare. Begreppen brukar benämnas som ”verksamhetsfall” eller ”arbetstagarfall”.

Verksamhetsfallet regleras i 11 – 12 § MBL. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att koppla in facket när organisationen står inför stora verksamhetsförändringar. Det kan vara stora investeringar, verksamhetsövergångar eller att chefspositioner ska tillsättas. Utöver verksamhetsfallet finns arbetstagarfallet, vilket regleras i 13 § MBL. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att koppla in fackliga organisationen när en specifik arbetstagare berörs av en förändring eller ett beslut, exempelvis geografisk flytt, omplacering eller uppsägning.

Är du chef eller anställd med personalansvar och behöver lära dig mer om arbetsrätt? Läs mer och anmäl dig till vår grundutbildning.

Vad är målet vid en facklig förhandling?

En facklig organisation har sina medlemmars intresse i åtanke, medan arbetsgivaren har sina intressen och arbetsledningsrätt i åtanke. Det finns ett flertal syften som den fackliga organisationen fyller, men en central roll är att det ska finnas en jämvikt i förhandlingarna mellan parterna, då fackliga organisationen företräder sina medlemmar – det vill säga medarbetarna i organisationen. Förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer syftar till att informera, träffa avtal, lösa tvister samt att ge medbestämmande. Det kan ibland vara svårt att mötas på en medelväg utan en tredje part, därför fyller facket en viktig roll. Det kan se olika ut beroende på vilken bransch ett företag befinner sig i och hur stark den fackliga organisationen är i den branschen. Oavsett så är relationsbyggande med de fackliga organisationerna otroligt viktigt. Det är ett sätt att fastställa gemensamma spelregler kring vilka värderingar som ska gälla på arbetsplatsen. En bra dialog med fackliga organisationer ger möjlighet till god samverkan och medbestämmande som hela vår arbetsmarknadsmodell bygger på.

Vad är fördelarna med att som arbetsgivare teckna ett kollektivavtal?

När man tecknar ett kollektivavtal så är det ett sätt att reglera spelreglerna för den specifika organisationen. Det tydliggör exempelvis vilka frågor arbetsgivaren ska förhålla sig till utöver lagen. Det ger också arbetsgivaren lugn och ro i form av fredsplikten som kommer med ett gällande kollektivavtal. Det är också en kvalitetsstämpel och en försäkring om att företaget som har tecknat kollektivavtal värnar om medarbetarnas anställningsvillkor och möjlighet till medbestämmande.

När jag kan jag som arbetsgivare ta hjälp av Aspia?

Vi på Aspia erbjuder en arbetsrättslig grundutbildning. Utbildningen är bred och generell med utgångspunkt i de lagar och avtal som gäller. Vårt mål med utbildningen är att ge chefer rätt kunskap och verktyg för att hantera uppkomna situationer och att undvika att hamna i tvister. En tvist är ofta påfrestande för alla inblandade parter och kan dessutom bli väldigt kostsam. Utbildningen ger dig som chef en bra grundkunskap att luta dig tillbaka på för att kunna ta rätt beslut för verksamheten.

Här hittar du mer information om vår arbetsrättsliga grundutbildning. Välkommen med din anmälan! Grundutbildning arbetsrätt – för dig med personalansvar | Aspia

Författare av detta blogginlägg:
Rebecca Noring
Rebecca Noring arbetar som HR-konsult på Aspias kontor i Malmö.