Publish date 2024-03-11
Reading time Lästid: 3 min

Hållbarhetslagstiftning ökar kompetenskraven

Nya EU-direktiv som ska driva på företagens omställning i enlighet med de globala målen och EUs gröna giv, kommer snart att ställa helt nya krav på företagens hållbarhetsrapportering. En central del i omställningen har CSRD i allmänhet och införandet av dubbel väsentlighetsanalys i synnerhet. Det enligt Parul Sharma, senior hållbarhetsrådgivare och tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor.

Med CSRD skapas standardiserade regler för hållbarhetsrapportering vilket innebär att hållbarhetsinformationen får högre kvalitet och blir jämförbar. Genom att både innefatta hur företaget påverkar sin omgivning och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets finansiella ställning bidrar direktivet med helt nya dimensioner till ESG. 

Exempel på kompetens och kunskap som kommer vara kritisk för företagen blir att fullt ut förstå dubbel materialitet med fokus på värdekedjan – där är CSRDs införande av dubbel väsentlighetsanalys central, enligt Parul Sharma. 

Verifierbar data är a och o   

– Företagen behöver också kompetens och processer som säkerställer att den data som ligger till grund för rapporteringen är verifierbar och beskrivande, bara då är den kraftfull. Det är a och o att företaget kan förklara data och verifiera uppgifter som kommer ur den egna värdekedjan, säger Parul. 

Detta innebär också att storbolagens kommunikationsstrategier behöver omprövas i grunden. Det krävs en helt ny typ av kommunikation mellan storbolag och producerande bolag för att ta reda på produkters hållbarhetsvärden och sätta upp processer för att verifiera den datan. 

 

Glöm inte social hållbarhet  

Eftersom CSRD också kan bidra till att mänskliga rättigheter i större utsträckning respekteras, behöver företagen också se till att deras förvaltning och sociala hållbarhetsarbete överensstämmer med internationella instrument. 

Med CSRD kommer skärpta revisionskrav, en stor förändring är krav på extern revision av tredje part. Här är det enligt Parul viktigt att företagen förstår de nya kravens utökade omfattning, ser till att internrevisorer bygger kompetens inom hållbarhet och att företagen ser över IT-strukturen så att den är anpassad för revision.  

Läs hela intervjun med Parul Sharma i vår nedladdningsbara rapport där vi samlar tre heta trender inom hållbar utveckling och ESG – som alla företagare måste hålla koll på! 

Trendrapport-LNFskog_CTA_1 

undefined-Mar-01-2024-03-53-04-2160-PM

Läs vår andra artikel i serien Tre viktiga trender inom hållbar utveckling och ESG:

Hållbarhet som disruptiv kraft i affärslandskapet