Publish date 2023-09-05
Reading time Lästid: 4 min

Konsult eller Anställd: Vad är bäst för ditt företag?

Själv är inte alltid bästa dräng. Särskilt inte i det digitaliserade kunskapssamhället där förväntningarna på företagens agerande är större än någonsin. Vilken slags kompetens behövs för att möta kraven kring ekonomifunktionen – och hur säkrar man den? 

Förändrade lagar och regelverk ställer nya krav på ständig kompetensutveckling 

Det finns mängder av regler inom skatte- och momslagstiftningen som företag måste hålla koll på för att göra rätt. Dessutom kommer hela tiden nya och förändrade lagkrav och regelverk som medför krav på ständig kompetensutveckling, exempelvis: 

  • Den nya momslagen som ska underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. 
  • Lagen om e-faktura. Sedan 2019 ska offentliga aktörer faktureras via e-faktura. Snart är det normen även för fakturor till företag och privatpersoner. 
  • EU:s nya så kallade Pelare II – som syftar till att minska skatteundandragande och säkerställa rättvisa på skatteområdet – innebär en ny lag om tilläggsskatt som ska säkerställa att stora bolag betalar minst 15 procent i skatt på sina vinster.
  • EU:s direktiv CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, kommer att börja gälla 2024. Till skillnad från de äldre direktiven, påverkar de nya kraven ett större antal bolag av olika storlekar.

Hur ska ett företag hänga med i kompetensutvecklingen – köpa in expertis eller utveckla den internt?

Hur ska ett företag hänga med i kompetensutvecklingen – genom att köpa in expertis eller utveckla den internt? Svaret är oftast ”både och”, menar Jörgen Hansson, som har doktorerat på köp av kompetens och skrivit boken Utveckla eller köpa kompetens: 

– Allt fler väljer att hyra eller köpa kompetens som komplement. De fyra viktigaste skälen är att avlasta medarbetare, komplettera med specialistkompetens, möjliggöra nya satsningar eller förändra verksamhetsinriktningen. 

Karin Berggren på Företagarna bekräftar bilden: 

– Jag pratar dagligen med medlemmar, både sådana som valt att anlita till exempel redovisningskonsult och de som valt att i stället anställa för funktionen. Men även en del som byter lösning när de inser att alternativet blir effektivare för deras verksamhet. Det kan vara svårt för en ensam anställd att hålla koll på kompetensutveckling och omvärldsbevakning. – Konsulter som jobbar tillsammans med kollegor inom samma kompetensområde hjälper varandra att lyfta aktuella frågor.  

Det kan vara svårt för en ensam anställd att hålla koll på kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Vad är den viktigaste fördelen med att köpa in expertis i stället för att utveckla internt?

Resurser till kärnverksamheten frigörs och du får tillgång till bred kompetens som inte är personberoende. Rätt kompetens ska ägna sig åt rätt saker, konstaterar Nicklas Bohman, ansvarig för Aspias redovisningsrådgivning. 

Fortfarande osäker på vad som är bäst för ditt företag? 

I guiden “Konsult eller anställd?” analyserar vi fördelar och nackdelar med egen ekonomiavdelning kontra extern affärspartner för fyra olika behov: affärsrelaterad rådgivning, redovisning, skatterådgivning och lönehantering. 

När du har läst guiden kommer du förstå vilken kompetens du bör utveckla internt och vilken kompetens du kan med fördel köpa in.