Publish date 2020-06-11
Reading time Lästid: 3 min

Korttidsarbete – 4 saker att se upp med!

Tillväxtverket har tagit emot över 70 000 ansökningar om korttidsarbete sedan april i år. Här listar vi fyra saker som kan vara bra att känna till om ditt företag ansökt om korttidsstödet.

1. Kom ihåg avstämningen efter tredje stödmånaden

Tre månader efter att din ansökan om korttidsarbete har godkänts ska du göra en avstämning på Tillväxtverkets hemsida. I avstämningen ska du sammanställa utfallet, den faktiska arbetstiden, för de anställda som omfattats av korttidsarbete under stödperioden.

I samband med avstämningen, som måste göras senast två veckor efter den tredje stödmånaden, kan du också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat kortidsstöd.

Läs mer om avstämning för korttidsarbete.

OBS! Tjänsten öppnar den 16 juni – vilket innebär att den första avstämningen kan göras 16-30 juni.

2. Frånvaro får inte tas med i beräkningen av stöd för korttidsarbete

Semester, sjukdom, vård av sjukt barn, föräldraledighet och tjänstledighet är att betrakta som frånvaro och tas inte med i beräkningen av preliminärt stöd. Du som arbetsgivare kommer exempelvis inte kunna ta hjälp av korttidsstödet för att betala ut semesterlönerna.

Om det utbetalda preliminära stödet inte stämmer med den faktiska arbetade tiden för stödperioden kommer Tillväxtverket dra av överskottet mot kommande stödperiod.

Behöver ni råd och stöd i personalfrågor?

Kontakta oss!

3. Aktieutdelning kan påverka möjligheten till korttidsstöd

Tillväxtverket är av åsikten att stöd vid korttidsarbete inte är förenligt med vinstutdelning och kan komma att kontrollera eventuella utdelningar. Skulle det visa sig att ett företag som fått korttidsstödet inte agerat som ett företag i ekonomisk kris, exempelvis genom att göra aktieutdelningar, kan Tillväxtverket reglera stödet och kräva återbetalning.

4. Håll arbetstiden under stödperioden (inte nödvändigtvis per månad)

Det är viktigt att man bara arbetar den avtalade arbetstiden under stödperioden. Om du exempelvis ansökt om stöd för 20% nedsatt arbetstid under tre månader, så får du bara arbeta 80% under den perioden. Nedsättningen i arbetstid måste alltså inte var 20% varje månad, men sett till perioden om tre månader ska det vara 20%.

Ta hjälp av våra HR-specialister

Just nu får vi många frågor kring varsel, uppsägningar och permittering. Våra HR-specialister hjälper dig att reda ut begreppen och ge råd kring hur du bäst går tillväga när det gäller arbetsrättsliga processer och andra personalfrågor.

Behöver ni råd och stöd i personalfrågor?

Kontakta oss!