Så maximerar du vinsten när du ska sälja ditt företag

Funderar du på att sälja ditt bolag? Då kan det vara en bra idé att se över hur ägandet är strukturerat. Beroende på hur det ser ut kan det finnas mycket pengar att spara i samband med försäljningen.

Om det är du eller fler fysiska personer som äger bolaget, kommer vinsten vid försäljningen bli skattepliktig. Hur mycket som ska betalas i skatt bestäms av hur stort gränsbelopp du som ägare har på din K10-blankett, som du lämnar till Skatteverket i samband med inkomstdeklarationen.

Kom ihåg – om ni ska byta ägare inom familjen finns det speciella regler att tänka på. Läs mer här: Att tänka på inför generationsskiftet.

Tänk på detta innan försäljning

  • Bilda ett nytt holdingbolag
  • Sälj företaget till holdingbolaget
  • Sälj sedan företaget till köparen från holdingbolaget

Fördelen med att sälja från holdingbolaget i stället för av dig som fysisk person är att försäljningen blir skattefri, förutsatt att aktierna i ditt företag är näringsbetingade, dvs att de inte är börsnoterade.

På så vis finns hela summan av försäljningen i holdingbolaget och du kan själv bestämma hur mycket som ska plockas ut och beskattas. Det finns också möjlighet att lägga holdingbolaget i träda för att i framtiden få en lägre beskattning.

Vi kan hjälpa dig

På Aspia har vi lång erfarenhet av att hjälpa företagare när det kommer till att optimera sin ägarstruktur. Hör av dig så kikar vi på vad som passar bäst för just din situation!

Kontakta oss

Författare av detta blogginlägg:
Mikael Westin
Mikael Westin är skatterådgivare på Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han är specialiserad på inkomstskatt kopplat till ägarledda företag och dess ägare.