Publish date 2023-07-03
Reading time Lästid: 3 min

Nordisk lönehantering via en och samma affärspartner – vad innebär det?

Arbetsgivare som har anställda i flera nordiska länder har ofta utmaningar med att hålla ihop hela lönehanteringen. Kontroll, koordinering samt landsspecifik kunskap kring lagar-, regler och system är områden som kan upplevas omständligt. Vi bad därför Marcus Wallin – kundansvarig för Aspias internationella löneservice – att berätta mer om hur vår nordiska lönetjänst fungerar.

Hur ser trenden ut med behov av nordisk lönehantering?  

Behovet av nordisk lönehantering har alltid funnits men vi ser en större efterfrågan på att företag vill ha allt samlat hos en och samma affärspartner (leverantör) för att skapa synergier och effektivisera arbetet. Vi ser samtidigt en hög efterfrågan på andra tjänster inom lön- och HR som till exempel lönehantering för utlandsanställda, så kallad expatriathantering samt HR-rådgivning och personalhandböcker. Lönekonsulter som kan bistå med den här typen av kompletterande expertis ses ofta som ett värdefullt mervärde och trygghet för företag. 

Ser man till de globala organisationerna så behandlar man ofta Norden som ett land och då är kravet att ha en leverantör som täcker behovet i samtliga länder. 

guide-konsult-eller-anstalld

Vilken är den viktigaste fördelen med ett enhetligt nordiskt system? 

Det finns många fördelar att nämna här. Våra kunder brukar uppskatta att ha all information samlad och lättåtkomlig som till exempel koncernrapporter, statistik och personalinformation. För attesterande chefer finns även möjlighet att arbeta med landsöverskridande godkännandeprocesser vilket är väldigt smidigt. 

Hur fungerar systemlösningen för nordiska lönekunder? 

En optimal systemlösning för nordiska lönekunder är ett enhetligt inrapporteringssystem med en rad olika funktioner såsom tid-, reseräkningsrapportering, bemanningsplanering samt flertalet delar inom HR. En systemlösning som är skalbar och innebär att den skräddarsys utefter vilka behov som kunden har. 

Varje land har dock specifika regelverk kring arbetsrätt- och lön och arbetar därför i sina lokala lönesystem. 

Så kan Aspia effektivisera din löneadministration i hela Norden 

Aspia erbjuder hantering av företagets lönefunktion i samtliga nordiska länder dvs. Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin löneadministration genom att erbjuda en modern och digital löne- och rådgivningstjänst med hög kvalitet som utförs av specialister inom Lön. För lönehantering i flera nordiska länder så erbjuder vi en koordinator för hela samarbetet.

Ta hjälp av Aspia för att få en enhetlig nordisk lönefunktion på plats

 

Författare av detta blogginlägg:
Marcus Wallin
Marcus Wallin arbetar som kundansvarig för internationell löneservice vid Aspias kontor i Stockholm.