Publish date 2023-06-30
Reading time Lästid: 3 min

Ny momslag 1 juli 2023: Så kan ditt företag påverkas

Från 1 juli 2023 gäller den nya momslagen (NML). Flera bestämmelser har ändrats och språket moderniserats för att underlätta tolkningen från den tidigare lagstiftningen. Vad är egentligen nytt i den nya momslagen? Vad behöver du som företagare känna till

En ny moderniserad momslag anpassad efter EU-direktiv

Momslagen(ML)  har sedan länge satt käppar i hjulet för företag. Lagen har varit krånglig och ofta setts som ett tillväxthinder för många företag. Den nya momslagen (NML) innebär inte så många regelnyheter i praktiken. Den största nyheten är att den nya momslagen har moderniserats och bättre anpassats till EU:s momsdirektiv. Flera gamla termer har nu tagits bort och ersätts med de begrepp som används i EU:s mervärdesskattedirektiv. Även vissa bestämmelser från speciallagar har inarbetats, bland annat särskilda regler om försäljning av e-tjänster och de nya reglerna för e-handel står nu med i nya momslagen.

Exempel på tidigare begrepp och vad de ersätts med


    Tidigare begrepp

Nya begrepp
    Skattskyldig    Beskattningsbar person och betalningsskyldig
    Omsättning Leverans av varor mot ersättning respektive tillhandahållande av tjänster mot ersättning
    Jämkningshandling Justeringshandling
     Utländsk beskattningsbar person Begreppet har helt tagits bort


Inga större regeländringar för företagare
 

Trots att nya momslagen är en omfattande förändring som berör 14 lagar, bland annat skatteförfarandelagen och inkomstskattelagen, så var alltid ambitionen att nya momslagen inte skulle innebära några större regeländringar. Därför kan du räkna med att vägledande domar fortfarande kommer att stå sig. Det område som dock fått en regeländring är när en ideell organisation säljer tjänster internt, t ex från en centralorganisation till föreningarna. Där innebär den nya regleringen en ökad möjlighet att tillhandahålla tjänster utan moms och därmed undvika en momskostnad hos föreningarna.

guide-konsult-eller-anstalld

Sättet du fakturerar kan komma att påverkas 

För vissa typer av försäljningar kräver den nya momslagen att fakturan innehåller en särskild hänvisning som förtydligar varför fakturan inte innehåller moms eller att särskilda regler gäller. Här hittar du förslag till texter för dessa situationer som tagits fram av SKV. Detta är en av många exempel på texter som behöver uppdateras för att stämma överens med nya momslagen. För att underlätta har en översättningstabell tagits fram, se bilaga 5 i propositionen. Där finns även ett antal översättningstabeller i slutet av propositionen som stöd tills texterna uppdaterats. 

  • Bilaga 4 (s. 736): NML/ML 
  • Bilaga 5 (s. 758): ML/NML 
  • Bilaga 6 (s. 778): NML/EUs momsdirektiv 

Ett tips är att du laddar ner propositionen och använder sökfunktionen (cmd/crtl+F) för att lättare hitta i dokumentet. 

Känner du dig osäker på hur du ska redovisa eller fakturera enligt den nya momslagen? 

 

Författare av detta blogginlägg:
Nicklas Bohman
Serviceline Leader Accounting