Publish date 2020-10-13
Reading time Lästid: 4 min

Rörelsemarginal – få koll på lönsamheten!

Nyckeltalet rörelsemarginal används ofta för att få en uppfattning om ett företags lönsamhet. Du kan också använda den för att jämföra ditt företag med andra i samma bransch. Så här gör du!

Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ditt företags rörelseintäkter som är kvar till räntor, skatt och eventuell vinst efter att du har dragit av dina rörelsekostnader.

Rörelsemarginalen presenteras i procent och är tätt kopplad till ett annat nyckeltal, rörelseresultatet. På engelska heter rörelsemarginal operating margin.

Rörelsemarginal kan användas för att få en överblick av ditt företags lönsamhet.

Generellt sett kan man säga att välmående företag har en hög rörelsemarginal och vice versa. En högre rörelsemarginal innebär nämligen att en större andel av ditt företags intäkter stannar kvar i verksamheten snarare än att gå ut som kostnader, vilket i sin tur ger dig större chans att ta ut en rejäl vinst.

Hur räknar jag ut mitt företags rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen presenteras som ett procenttal. Du räknar ut talet genom att utgå från ditt rörelseresultat, se till att eventuella avskrivningar är avdragna, och dela det värdet med din nettoomsättning.

En vanlig formel som används för att räkna ut rörelsemarginalen i procent är:

Rörelseresultatet efter avskrivningar / nettoomsättningen * 100

Exempel

Ett företag som har 4 miljoner i rörelseresultat efter avskrivningar och 50 miljoner i omsättning:

4 000 000 / 50 000 000 x 100 = 8

Rörelsemarginalen för det här företaget är alltså 8 procent.


När och varför kikar man på ett företags rörelsemarginal?

Nyckeltalet rörelsemarginal kan användas för att få en överblick av ditt företags lönsamhet, för att se vilken prispress på varor eller tjänster som du kan hantera och för att jämföra dig med andra, likartade företag i samma bransch. Eftersom rörelsemarginalen bortser från skatter och finansiella poster kan du jämföra ditt företag med sådana som skiljer sig från ditt finansiellt eller skatterättsligt. Samtidigt kan just finansiella poster (exempelvis skulder) spela en viktig roll för företag, och därför säger inte rörelsemarginalen allt.

Vad som utgör en bra rörelsemarginal skiljer sig från bransch till bransch.

Är rörelsemarginal samma sak som EBIT-marginal?

Rörelsemarginal kallas ibland EBIT-marginal eftersom den engelska termen EBIT för många är synonymt med rörelseresultat. EBIT står för ”Earnings Before Interest and Tax” vilket på svenska blir ”Intäkter innan räntor och skatter”. (Frågan om EBIT och rörelseresultat är dock lite mer komplicerad än den först verkar – du kan läsa mer om det här.)

Påverkar avskrivningar min rörelsemarginal?

Ja, eftersom avskrivningar ska vara avdragna från ditt rörelseresultat när du använder värdet för att räkna ut din rörelsemarginal. Har du lägre avskrivningar kommer du att få ett högre rörelseresultat och därmed en högre rörelsemarginal.

Vad är en bra rörelsemarginal – och hur förbättrar jag min?

Vad som utgör en bra rörelsemarginal skiljer sig från bransch till bransch. Det är därför vanskligt att jämföra ditt företag med ett annat utanför din bransch. Om du har en negativ rörelsemarginal så har du gått med förlust.

Om du vill förbättra din rörelsemarginal handlar det i stort om att öka intäkterna (genom att öka din försäljning eller höja dina priser) eller att minska kostnaderna. Att minska dina avskrivningar är också ett sätt att höja rörelsemarginalen.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Petra Bräutigam Andersson
Petra Bräutigam Andersson är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Lund.