Publish date 2024-05-03
Reading time Lästid: 3 min

Så hjälper lönekartläggning att aktivt motverka diskriminering

Syftet med lönekartläggning är att hitta, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män; Ett effektivt verktyg för att motverka diskriminering. Eva Wagner, HR-konsult på Aspia menar att lönekartläggning främjar jämställda löner och att där finns flera positiva fördelar med lönekartläggning.

Mervärden och fördelar med en årlig lönekartläggning 

Arbetet med lönekartläggning förutom att det är ett lagkrav också ger en del mervärden och fördelar.

  • Säkerställer att lagkravet uppfylls 
  • Ger överblick över organisationens lönestruktur (något som är viktigt inför lönetransparensdirektivet) 
  • Underlag och stöd för lönerevision 
  • Förståelse för olika roller och ansvar i organisationen 
  • Lättare att erbjuda rätt ingångslöner 
  • Stärker arbetsgivarvarumärket och upplevas som en rättvis arbetsgivare. Fler värderar att arbeta för en arbetsgivare som arbetar aktivt för att motverka diskriminering
  • De som regelbundet genomför lönekartläggningar är bättre rustade för det kommande Lönetransparensdirektivet inom EU vars syftet bland annat är att tvinga arbetsgivare att arbeta för att minska lönegapet mellan kvinnor och män samt att arbeta bort sådant som befäster redan befintliga löneskillnader. Detta innebär att det hos arbetsgivare ska finnas en lönestruktur som säkerställer att det är lika lön för lika eller likvärdiga arbeten (något man ser över när man gör en lönekartläggning).
  • De som regelbundet gör lönekartläggningar är väl förberedda för EU:s nya Lönetransparensdirektiv, som syftar till att tvinga arbetsgivare att minska löneskillnader mellan könen och säkerställa lika lön för likvärdigt arbete samt arbeta bort befintliga löneskillnader.

Läs mer om hur HR-konsulter på Aspia kan hjälpa dig att genomföra en årlig lönekartläggning på ditt företag

 

Vilka arbetsgivare ska göra lönekartläggning? 

Alla arbetsgivare med fler än 10 anställda omfattas av lagen om lönekartläggning. Arbetsgivare med fler än 25 anställda har dessutom ett mer omfattande dokumentationskrav. 

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som bevakar att företagen följer lagen och gör lönekartläggningar. 

När på året ska lönekartläggning göras?  

Det finns inget som säger när på året lönekartläggningen ska göras. Många arbetsgivare väljer att göra det innan lönerevision då kartläggningen ger en hel del information och insikter som är viktiga att ha med sig inför lönerevisionen. 

Tre saker att tänka på när du gör en årlig lönekartläggning  

1. Lönekartläggningen ska samverkas med arbetstagarrepresentanter.
2. Alla medarbetare oavsett anställningsform ska ingå i lönekartläggningen. 
3. Alla lönedelar ska ingå, både fasta och rörliga delar. 

 

I nästa artikel kan du läsa om skillnaderna mellan lönekartläggning och lönetransparensdirektivet! 

 

Anmäl dig till vår kommande webbinarium om lönetransparensdirektivet!