Publish date 2020-12-15
Reading time Lästid: 5 min

Slopad uppskovsränta – vanliga missuppfattningar

Om du sålt din bostad kan du begära att få uppskov med vinstskatten till dess att du har köpt en ny bostad. Regeringen har beslutat att den tidigare uppskovsräntan ska slopas från och med den 1 januari 2021. Här reder vi ut några vanliga missuppfattningar kring de nya reglerna.

Vad innebär uppskov av vinstskatt vid bostadsförsäljning?

Om du som privatperson avyttrar en permanentbostad med vinst och förvärvar en ny bostad kan du under vissa förutsättningar få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. Du får då ett uppskovsbelopp som ska återföras till beskattning först när du avyttrar den nya bostaden.

Vad innebär nuvarande regler om uppskovsränta?

Enligt de regler som gäller idag ska den som har ett uppskovsbelopp, och därmed skjuter upp beskattningen av sin kapitalvinst, betala ränta på detta. Räntan betalas genom att du tar upp en särskild schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten uppgår till 1,67% av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång och som beskattas med 30%.

Nya regler om slopad uppskovsränta

De nya reglerna som träder i kraft den 1 januari 2021 innebär att uppskovsräntan slopas och tillämpas från och med beskattningsåret 2021. Det går att begära uppskov retroaktivt.

Två vanliga missuppfattningar om de nya reglerna kring uppskovsränta:

Missuppfattning: Jag behöver inte betala ränta fram till och med 2020

De nya reglerna om slopad uppskovsränta börjar gälla från och med 1 januari 2021. Här förklarar vi vad som gäller:

  1. om du sålt bostad och har begärt uppskov
  2. om du sålt bostad men inte har begärt uppskov

1. Jag har sålt en bostad och har begärt uppskov

Om du har sålt en permanentbostad och har begärt uppskov med betalning av kapitalvinsten kan du inte få tillbaka tidigare betald uppskovsränta. Slopandet av uppskovsräntan gäller från och med beskattningsåret 2021. För beskattningsåret 2021 och framåt kommer du dock inte betala någon uppskovsränta.

Observera att ändringen inte gör att du kan få tillbaka betald uppskovsränta.

2. Jag har sålt en bostad men inte har begärt uppskov

Om du har sålt en permanentbostad med vinst utan att ha begärt uppskov, och nu ångrar dig på grund av att uppskovsräntan slopas, kan du korrigera detta i efterhand genom att begära omprövning av din inkomstdeklaration (om förutsättningarna för uppskov i övrigt är uppfyllda).

Du får då tillbaka hela eller delar av vinstskatten som du har betalat in till Skatteverket, samtidigt som du istället skjuter upp kapitalvinsten och betalar denna vid ett senare tillfälle (vid avyttring av den nya bostaden).

I och med att uppskovsräntan tas bort från och med 1 januari 2021 behöver du inte betala uppskovsränta från och med denna tidpunkt. Observera att uppskovsränta dock ska betalas retroaktivt fram till och med inkomståret 2020 (deklarationen som lämnas in 2021). Detta innebär att om omprövningen rör en försäljning som skedde för flera år sedan så kommer uppskovsränta ändå att behöva betalas från och med försäljningsåret fram till och med inkomståret 2020.

Missuppfattning: Jag behöver ompröva före utgången av 2020

Du kan ansöka om omprövning senast det sjätte året efter det år då du sålde bostaden. Det här betyder att om du sålde en bostad 2014 utan att då begära uppskov, måste du ansöka om uppskov före den 31 december 2020 om du önskar ändra ditt beslut. I tabellen nedan är senaste datum för begäran av omprövning:

År då du sålde bostad Senaste datum för begäran av omprövning om uppskov
2014 31 december 2020
2015 31 december 2021
2016 31 december 2022
2017 31 december 2023
2018 31 december 2024
2019 31 december 2025
2020  31 december 2026


Hur ansöker jag om uppskov eller omprövning?

Skatteverket digitala omprövningstjänst öppnar den 16 december. I tjänsten kan du bland annat se hur stor del av vinsten du kan få uppskov med i efterhand och hur mycket uppskovsränta som ska betalas. Skatteverket uppmuntrar till att använda den digitala tjänsten för att ansöka om omprövning.

Skatterådgivning

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.