Publish date 2023-03-27
Reading time Lästid: 7 min

Vilken företagsform ska jag välja när jag startar ett bolag?

Frågan om vilken företagsform är bäst när du startar eget är grundläggande och svaret är avgörande. Även om svaret är långt ifrån enkelt, finns en rad parametrar som definitivt kan underlätta ditt val.

Aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag? I Sverige finns idag sex olika företagsformer för den som väljer att starta eget, där de tre nämnda är de vanligaste. Att välja rätt företagsform för just din verksamhet kan göra det enklare och mer kostnadseffektivt att driva företaget. Genom att göra rätt val kan du också minska de ekonomiska riskerna.

Vad som är bäst eller rätt för just dig beror på hur din verksamhet ser ut och i vilket läge du befinner dig. Två av de viktigaste frågorna att ställa sig är om du ska starta företag ensam eller tillsammans med andra, och vilket ekonomiskt ansvar du är beredd att ta på dig.

Är du ensam och vill starta företag kan du välja enskild firma eller aktiebolag. I aktiebolaget måste du gå in med ett aktiekapital på minst 25 000 kronor, medan det inte krävs något formellt startkapital för att starta en enskild firma.

Tittar man däremot på det ekonomiska ansvaret är du i en enskild firma personligt betalningsansvarig för företaget och dess eventuella skulder.

I aktiebolaget är själva bolaget den juridiska personen, vilket innebär att du i huvudregel endast är ekonomiskt ansvarig för aktiekapitalet och inte eventuella skulder.

Fördelar och nackdelar med olika företagsformer

Även om det finns för- och nackdelar med alla företagsformer är varje affärsidé unik. Det kan därför vara bra att bolla dina tankar om att starta eget med en ekonomisk rådgivare. När vi på Aspia får de här frågorna är vi noga med att höra oss för om avsikten med företaget och vilka framtidsplaner som finns. Något vi ofta börjar med att fråga är om företaget är tänkt som sidoverksamhet eller ens huvudsakliga arbete. I det förstnämnda fallet kan enskild firma vara att föredra, då du inte behöver ligga ute med samma kostnader.

Här nedan går vi igenom för- och nackdelar med samtliga bolagsformer.

Aktiebolag - fördelar och nackdelar

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag måste du gå in med ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Halva aktiekapitalet får användas för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Bolaget är i juridisk mening en egen person som kan äga tillgångar och ådra sig skulder, ingå avtal och liknande. Det innebär att de som företräder bolaget som huvudregel inte har något ansvar skulder eller andra förpliktelser, med undantag för vissa överträdelser.

Bolaget styrs av en styrelse och kan också ha en verkställande direktör.

+ Tydlig skillnad mellan företaget och ägarens/ägarnas ekonomi

+ Flexibel företagsform med en eller flera delägare

+ Fördelaktiga skatteregler vid högre ersättningsnivåer, exempelvis genom aktieutdelning

- Mer och dyrare administration på grund av krav på årsredovisning och formell styrelse

- Svårare och dyrare att avveckla

Enskild firma - fördelar och nackdelar

En enskild firma, även kallad enskild näringsverksamhet, kan startas och drivas av en person. Du behöver inte gå in med något kapital för att starta företaget, men du är personligen ansvarig för både företagets förpliktelser och skulder.

Uttag ur enskild firma inte är lön, och du betalar ingen skatt och sociala avgifter för uttaget. Enskild firma beskattas, samt betalar egenavgifter, på årets vinst. Enskild firma passar dig som har en mindre verksamhet med få eller inga anställda.

+ Enkelt och billigt att komma igång

+ Inget startkapital

+ Mindre administration och kräver ingen årsredovisning

- Personligt ansvarig för förpliktelser och skulder

Handelsbolag/kommanditbolag -  fördelar och nackdelar

För att starta ett handelsbolag eller ett kommanditbolag krävs minst två personer. I ett handelsbolag krävs inget startkapital. Som delägare är ni däremot personligen ansvariga för företagets skulder och delar ansvaret lika mellan er. 

Ett kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Här måste minst en person vara personligt ansvarig för bolagets skulder. De övriga delägarna är bara ansvariga för det kapital de själva satsar.

Precis som i enskild firma är uttag ur handelsbolag eller kommanditbolag inte lön och delägarna beskattas för sin andel av verksamhetens vinst. 

+ Enkelt att starta

+ Inget startkapital

- Personligt ansvar för förpliktelser och skulder

Ekonomisk förening - fördelar och nackdelar

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer som också är medlemmar. Som medlem betalar du en medlemsinsats. Det är ditt enda ekonomiska ansvar i föreningen. En ekonomisk förening är som regel öppen för alla som uppfyller villkoren i föreningens stadgar. En ekonomisk förening behöver även registreras hos Bolagsverket. 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening.

+ Inget startkapital

- Liten kontroll över vilka som kan bli delägare

- Krav på årsredovisning 

Ideell förening - fördelar och nackdelar

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Vill man registrera sin förening måste man skriva stadgar och välja en styrelse. 

En ideell förening har ett ideellt ändamål och får inte ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. Ideella föreningar registreras hos Skatteverket.

Vet du nu vilken företagsform som passar bäst det bolag som du vill starta och driva?

Hoppas att du nu vet exakt vilken företagsform du ska välja när du startar ditt bolag. Har du fortsatt funderingar så kan du alltid höra av dig till Sara Samuelsson så får du kvalificerad rådgivning i toppklass. 

Aspia hjälper dig att starta, driva och utveckla ditt företag. Vi är mer än en redovisningsbyrå - vi är din affärspartner.


Kontakta oss