Publish date 2020-10-14
Reading time Lästid: 4 min

4 anledningar att starta ett holdingbolag

Holdingbolag låter avancerat, men är egentligen som vilket aktiebolag som helst. Här förklarar vi vad ett holdingbolag är, samtidigt som vi listar fördelar och nackdelar med att starta ett.

Vad är holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Oftast är holdingbolaget inget driftsbolag – det bedriver ingen egen verksamhet – utan är istället moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Annars är ett holdingbolag som vilket aktiebolag som helst.

Varför ska man starta ett holdingbolag?

Här listar vi 4 fördelar och vanliga anledningar att starta ett holdingbolag:

1. Om du ska sälja ditt företag

Funderar du på att sälja din verksamhet och aktierna ägs av ett holdingbolag, finns möjligheten att sälja dotterbolaget skattefritt (under vissa förutsättningar). Den obeskattade vinsten från försäljningen hamnar då i holdingbolaget. Du kan då exempelvis välja att satsa pengarna i en ny verksamhet.

Skulle däremot du som fysisk person vara ägare av aktierna vid försäljningstillfället är det istället du som privatperson som blir beskattad för vinsten (skatten kan variera från 20% till uppemot 60% beroende på flera olika faktorer).

Vill du ha hjälp att se över er bolagsstruktur?

Läs mer här

2. För att skydda tidigare års upparbetade vinster

Vinster som upparbetats i dotterbolaget kan delas ut till moderbolaget (holdingbolaget). På så sätt säkrar man upp kapital från den risk som det kan innebära att ha stor andel vinstmedel kvar i det rörelsedrivande bolaget. Detta kräver dock att det finns en god likviditet i dotterbolaget och att dess resultat och ställning inte sätts på spel.

Vinster som upparbetats i dotterbolaget kan delas ut till holdingbolaget.

3. Möjlighet att låna ut pengar mellan koncernbolag

Ett holdingbolag (moderbolag) och dess dotterbolag bildar tillsammans en koncern. Om bolagen i koncernen är olika kapitalintensiva kan man under vissa förutsättningar låna ut pengar mellan dem. Detta är bara möjligt i en koncern och inte mellan fristående aktiebolag.

4. Resultatutjämna mellan olika bolag i samma koncern

Du kan också under vissa förutsättningar lämna koncernbidrag mellan de olika bolagen i en koncern. Förutom att utjämna resultatet mellan bolagen i koncernen kan det även ge skattemässigt positiva effekter. Ett vinstdrivande företag kan minska sin skatt genom att flytta resultat (ge koncernbidrag) till ett företag i koncernen som redovisar förlust.

Att starta ett holdingbolag görs på exakt samma sätt som att starta ett vanligt aktiebolag.

Hur startar man ett holdingbolag?

Att starta ett holdingbolag görs på exakt samma sätt som att starta ett vanligt aktiebolag. I bolagsordningen där man ska ange vad bolaget ska bedriva för verksamhet anger man förslagsvis att (holding)bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag.

Man måste även sälja aktierna i det blivande dotterbolaget till holdingbolaget.

Vill du ha hjälp att se över er bolagsstruktur?

Läs mer här

Finns det nackdelar med att starta holdingbolag?

Ett bolag till innebär mer administration och därmed även mer kostnader. Det kan vara bra att ha med i beräkningen om du funderar på att starta ett holdingbolag.

Du bör även räkna på vad det kommer innebära rent skattemässigt. Det gränsbelopp som ger möjlighet till lågbeskattad utdelning (enligt 3:12-reglerna) kan gå förlorat när man ska gå från att äga aktierna direkt till indirekt (via holdingbolag).

Rådet är därför att ta hjälp vid den här typen av omstrukturering för ett optimalt upplägg, både för dig privat och för din verksamhet.

New call-to-action