Publish date 2021-03-15
Reading time Lästid: 3 min

Ge aktier i gåva – så undviker du en skattemässig överraskning

Vill du eller någon du känner lämna aktier i gåva? Då kan det vara bra att göra en skattemässig bedömning för att vara säker på att gåvan inte blir en negativ överraskning för mottagaren.

Tre villkor för aktiegåva

De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

  1. Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
  2. Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
  3. Gåvoavsikt – givaren ska ha avsikt att berika gåvomottagaren.

Hur påverkas gåvomottagarens skattemässiga situation?

Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

Läs också: Guide till 3:12 – så fungerar skattereglerna

Vad är kvalificerade aktier?
Det innebär att du själv, eller närstående, under detta eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

Aktier i gåva till barn

Huvudregeln vid beskattningen är att gåvan är skattefri för gåvomottagaren. Lämnar man aktier i gåva till sina barn gäller vanligtvis att det är en skattefri gåva för barnen (dvs gåvomottagarna). Man kan dock ändå behöva göra en skattemässig bedömning av gåvan – speciellt om barnen är anställda i bolaget.

Lämnar du aktier i gåva till dina barn gäller vanligtvis att det är en skattefri gåva för barnen.

Aktier i gåva till anställd

Om du lämnar aktier i gåva till någon anställd kan skattemässiga konsekvenser uppstå eftersom det kan antas att gåvan skett på grund av det arbete som den anställde utfört – det vill säga gåvan är ersättning för en arbetsprestation.

Att tänka på vid gåva i aktier

För att gåvomottagaren inte ska få den tråkiga nyheten att gåvan är skattepliktig, är det viktigt att det görs en grundlig genomgång av förhållandena kring gåvan, innan man lämnar aktierna i gåva.

Vid gåvor till barn finns det dessutom anledning att överväga, dels om gåvan ska vara enskild egendom för gåvomottagaren, dels om gåvan ska vara förskott på arv eller inte.

Vi hjälper er vid gåva i aktier

Kontakta gärna oss om ni önskar hjälp med att upprätta ett gåvobrev, gör en skattemässig bedömning av gåvan eller om ni önskar annan typ av rådgivning.

Kontaktpersoner investeraravdraget

Författare av detta blogginlägg:
Louise Lindefelt
Louise Lindefelt är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.