Publish date 2020-09-21
Reading time Lästid: 3 min

Kunden betalar inte – ta hjälp av bra kravrutiner!

Har du kunder som inte betalar? Uteblivna betalningar kan få jobbiga konsekvenser för företagets likviditet. Att ha bra kravrutiner underlättar inte bara hanteringen utan även dialogen mellan dig och kunden.

Det är inte ovanligt att man som företagare stöter på kunder som inte betalar fakturan. Att tvingas kontakta kunden för att driva in pengarna kan kännas jobbigt och svårt. Då kan strukturerade kravrutiner vara en bra start. Tro det eller ej, men bra kravrutiner leder ofta till att du och kunden får en dialog och gemensamt kan hitta en lösning, istället för att avvakta i takt med att problemet växer.

Bra kravrutiner leder ofta till att du och kunden får en dialog och gemensamt kan hitta en lösning.

Här är några tips för en bra kravrutin:

  • Fakturera minst veckovis. Många väntar med att fakturera sina kunder en gång per månad och andra när det börjar saknas pengar på kontot (inte att rekommendera). Se till att ha ett enkelt ekonomisystem och fakturera dagligen eller veckovis, om möjligt. Det är ju onödigt att drabbas av likviditetsproblem på grund av att du är sen med din fakturering.

  • Ha inte för generösa betalningsvillkor – du måste inte ge 30 dagar ”by default”. Det går att korta ner till exempelvis 10 dagar. Detta är ett bra sätta att minska kapitalbindningen.

  • Var inte rädd för att ta ut förseningsavgift. Dröjsmålsräntor och avgifter är inte till för att tjäna pengar utan för att avskräcka. En markering att det kostar att ligga ute med pengar.

  • Skicka påminnelse förslagsvis 4-6 dagar efter fakturans förfallodag. Och skicka med en kopia på fakturan! Fakturan kan ju vara på villovägar – då sparar du tid.

  • Skicka inkassokrav cirka 14 dagar efter påminnelsen gått ut. Om fakturan fortfarande inte betalas efter påminnelsen lämnar du över till ett inkassoföretag att driva in skulden. Inkassokrav är en tuffare form av påminnelse, en markering som visar att konsekvenserna från nu kommer öka om kunden inte betalar.

Ta hjälp av en extern fakturaservice

Tycker du fortfarande det känns jobbigt att behöva jaga in pengar från kunden kan en annan lösning vara att anlita en tredje part som hanterar faktureringen. Då sker allt per automatik och du får mer tid till annat. Är du orolig att sena inbetalningar ska påverka kundrelationen kan det vara skönt att kunna ”skylla på” en samarbetspartner som har rutiner.

Med Aspia Fakturaservice automatiserar vi din faktureringsprocess och du minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar. Kontakta oss om du vill veta mer!

 

 

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Martin Runosson
Martin Runosson arbetar som operativt ansvarig för digitala tjänster på Aspia.