Publish date 2022-11-29
Reading time Lästid: 3 min

Ladda elbil eller laddhybrid på jobbet eller hemma

Får dina anställda ladda sina privata bilar kostnadsfritt på arbetsplatsen? Eller laddar de kanske sina förmånsbilar hemma och använder bilarna i tjänsten? Se till att ni har koll på vad som gäller i just er situation! Skeppsbron Skatt reder ut vad som gäller.

Huvudregeln är att om arbetsgivaren betalar drivmedel för privata resor, uppkommer en drivmedelsförmån. Detta gäller oavsett om det rör sig om en elbil som förmånsbil, privat elbil eller laddhybrid.     

Kostnadsfri laddning på arbetsplatsen förmånsbeskattas

Den som idag får ladda sin privata elbil eller förmånsbil kostnadsfritt på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Som reglerna ser ut idag är förmån av fritt drivmedel en skattepliktig förmån. Detta gäller alla typer av drivmedel, även el.

Olika beskattning för privat bil eller förmånsbil

Beroende på om med det rör sig om en privat bil eller förmånsbil beräknas förmånsvärdet på olika sätt. Vid beräkningen av förmånen för både privat bil och förmånsbil utgår man ifrån marknadsvärdet, alltså det värdet som arbetstagaren hade fått betala om bilen hade laddats vid arbetstagarens bostad.

Hur beräknas drivmedelsförmånen för elbil respektive laddhybrid?

I de fall drivmedlet har använts till en förmånsbil, räknas drivmedelsförmånen genom att räkna upp marknadsvärdet för den mängd drivmedel som arbetstagaren använt privat med 1,2.

I fråga om laddhybrider adderas samtliga drivmedelskostnader. Den totala kostnaden (inklusive uppräkning med 1,2) proportioneras sedan utifrån privata kilometer.

Läs mer om hur det funkar med förmånsbil här!

Milersättning för de som laddar hemma för tjänsteresor

I de fall arbetstagaren har laddat sin privata elbil hemma och sedan använt bilen för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri milersättning med 1,85 kr per kilometer (föreslagen höjning till 2,50 kr från och med 2023).

Om arbetstagaren använder en förmånsbil för tjänsteresor och betalar allt drivmedel själv kan arbetsgivaren betala en skattefri milersättning med 0,95 kr per kilometer för bilar som drivs med annat drivmedel än diesel (föreslagen ändring från 2023: 0,95 kr per kilometer för elbilar och 1,20 kr per kilometer för övriga drivmedel).

Om arbetsgivaren betalar drivmedlet

I de fall arbetsgivaren betalar drivmedlet kan arbetsgivaren eventuellt ersätta kostnaden i form av utlägg (då det är en kostnad som arbetsgivaren normalt har). Om så sker är det av stor vikt att ersättning betalas för faktisk kostnad, inte med schablonbelopp. En schablonersättning utgör skattepliktig kontant ersättning.

Om arbetsgivaren inte ersätter ”hemmaladdad” el påverkas ändå förmånsbeskattningen då den totala drivmedelskostnaden, (betald av arbetsgivaren) som ska proportioneras utifrån privata kilometer, blir lägre.

Notera att Regeringen i sin budgetproposition för 2023 har aviserat en intention att laddning el på arbetsplatsen ska vara skattefri under perioden den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2026. En proposition om skattefrihet beräknas komma våren 2023.

Kontakta oss!


Författare av detta blogginlägg:
Anders Lagerholm
Anders arbetar med svensk och gränsöverskridande personbeskattning och socialförsäkringstillhörighet, med ett särskilt fokus på Öresundsregionen.