Publish date 2021-04-07
Reading time Lästid: 2 min

5 saker att tänka på vid en ”internare” – intern aktieöverlåtelse

”Kan du upprätta en enkel avräkningsnota och ett skuldebrev? Vi ska göra en internare.” Frågan om ”internare”, eller intern aktieöverlåtelse, har vi som rådgivare fått många gånger. Här är några saker som är viktiga att tänka på.

Vad är en intern aktieöverlåtelse?

En internare, en intern aktieöverlåtelse, är en försäljning av aktier i ett bolag till ett annat bolag som man äger, själv eller tillsammans med andra.

Varför intern aktieöverlåtelse?

Det kan finnas många anledningar till varför man vill göra en intern aktieöverlåtelse. Här är några exempel:

  • Omstrukturering
  • Köpa ut en eller flera kompanjoner
  • Generationsskifte

5 saker att tänka på vid en intern aktieöverlåtelse

Det finns skattemässiga- och civilrättsliga frågor som är viktiga att tänka på vid en intern aktieöverlåtelse (delvis beroende på om det är flera ägare till bolaget):

  1. Kontrollera och hantera eventuella hembudsklausuler (regel som begränsar aktieägarnas rätt att fritt överlåta aktier) i bolagsordningen och bestämmelser i aktieägaravtal.

  2. Kontrollera hur äktenskapsförord påverkas av transaktionen.

  3. Se till att avtala bort bestämmelser om ansvar för fel.

  4. Kontrollera att priset för aktierna vid transaktionen inte är för högt i förhållande till bolagets värde.

  5. Kontrollera anskaffningsvärde och gränsbelopp på andelarna som ska överlåtas.

Så kan vi hjälpa dig med en intern aktieöverlåtelse

Kontakta gärna oss om du har frågor kring detta eller önskar hjälp med att upprätta ett korrekt avtal och skuldebrev. Vi kan även hjälpa till med andra typer av överlåtelseavtal, exempelvis externt aktie- eller fastighetsöverlåtelseavtal. Vi hjälper dig även med aktieägaravtal, gåvohandlingar, äktenskapsförord, samboavtal, testamenten, med mera.

Kontaktpersoner intern aktieöverlåtelse

Författare av detta blogginlägg:
Daniel Ek
Daniel Ek är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.