Publish date 2019-01-11
Reading time Lästid: 4 min

Karensavdrag – detta gäller och så ska du räkna

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler i lagen om sjuklön som innebär att ett karensavdrag ersätter den tidigare karensdagen. Här förklarar vi vad som gäller och hur karensavdraget beräknas.

Vad innebär karensavdraget?

Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen. Karensavdraget blir alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Oavsett när man sjukanmäler sig under dagen kommer avdraget vara detsamma. Det innebär att avdraget alltid blir förutsägbart.

Ladda ner vår guide: Guldkorn för företagaren!

Ladda ner guiden

Karensavdraget kan dock aldrig bli större än den sjuklön den anställde får. 

Med det nya regelverket från 2019 kommer alla arbetstagare få sjuklön från den första frånvarotimmen men därutöver ett karensavdrag motsvarande 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i sjuklön.

Se regeringskansliets information om karensavdraget: Karensavdrag istället för karensdag från 2019

Vad gäller om det inte finns ett kollektivavtal?

Om kollektivavtal saknas behöver arbetsgivaren utgå från den anställdes genomsnittliga veckoarbetstid. Om anställda arbetar oregelbundet, saknar tydlig avtalad tjänstgöringsgrad eller schema kan arbetsgivaren behöva göra en bedömning av hur mycket personen skulle ha arbetat i genomsnitt en vecka. För att få fram en genomsnittsberäkning kan en tidsperiod på en till tre månader behövas för att få fram ett rättvist underlag.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal ska beräkningsreglerna i avtalet följas. Har ni outsourcat lönehanteringen är ni ansvariga för att leverantören får rätt information om ert kollektivavtal. 

Har ni outsourcat lönehanteringen ska ni se till att leverantören får rätt information om ert kollektivavtal.

Vad behöver jag som arbetsgivare informera den anställda om?

Det är viktigt att den anställda får information om vilken beräkningsperiod eller vilka uppgifter som ligger till grund för beräkningen av den genomsnittliga veckoarbetstiden vid varierande/ oregelbunden arbetstid.

Så räknar du ut karensavdraget

Karensavdraget innebär att du som arbetsgivare behöver räkna på ett nytt sätt när en anställd blir sjuk.

Räkneexempel 1

Elin arbetar 8 timmar per dag, 40 timmar i veckan. Hon har 28 000 kr i månadslön. Elin blir sjuk en hel vecka. Elins sjuklön och karensavdrag kan beräknas enligt följande:

Månadslön 28 000
Sjukavdrag 40 h 100% -6 461 ((28 000x12)/ (52x40) x 40)
Sjuklön 40 h 80% 5 169 (((28 000x12)/ (52x40) x 40) x 80%)
Karensavdrag 20% - 1 034 (5 169*x20%)
Summa brutto 25 674 kr
*Beräknad sjuklön per vecka = (28 000x12/52x80% = 5 169 kr)


Söker du stöd av en specialist som avlastar och låter dig fokusera på kärnverksamheten? Ladda ner vår guide - 10 frågor du behöver ställa innan du väljer redovisningsbyrå!

New call-to-action

Räkneexempel 2

Klas arbetar 8 timmar per dag, 40 timmar i veckan. Han har 28 000 kr i månadslön. Klas blir sjuk på tisdagen och går hem med en arbetstimme kvar och är åter på jobbet på fredag morgon.

Månadslön 28 000
Sjukavdrag 17 h 100% -2 746 ((28 000x12)/ (52x40) x 17)
Sjuklön 17 h 80% 2 191 (((28 000x12)/ (52x40) x 17) x 80%)
Karensavdrag 20% - 1 034 (5 169*x20%)
Summa brutto 26 411 kr

*Beräknad sjuklön per vecka = (28 000x12/52x80% = 5 169 kr)

 

Författare av detta blogginlägg:
Sara Lillskogen
Sara Lillskogen arbetar som projektledare inom tjänsteområdet Lön vid Aspias kontor i Stockholm.

Vad betyder egentligen karens?

Ordet karens betyder att man avstår från något under en viss tid. 

Avdraget föreslås uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.