Publish date 2018-12-14
Reading time Lästid: 3 min

Nya regler 2019 för dig som företagare

Är du redo för ett nytt företagarår? Att ha koll på nästa års nya regler är en bra början. Här är tre regeländringar som börjar gälla under 2019 och som påverkar dig och ditt företag.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

From 1 januari 2019, måste alla arbetsgivare lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå. Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per person varje månad. Första gången arbetsgivardeklarationen lämnas per individnivå blir alltså den deklaration som lämnas i februari 2019 och som avser lönerna för januari 2019. 

Bolag med fler än 15 anställda i branscher med krav på personalliggare började med arbetsgivardeklaration på individnivå redan i augusti 2018.

Läs också: Arbetsgivardeklaration på individnivå - här får du svar på några vanliga frågor

Karensdag ersätts av karensavdrag

När man som anställd blir sjuk, har man rätt till sjuklön under de första 14 dagarna. Sjuklönen är 80 procent av ordinarie lön och förmåner. Enligt nuvarande regler är den första dagen i sjukperioden en karensdag, då ingen ersättning betalas ut.

För att göra systemet mer rättvist ersätts karensdagen med ett karensavdrag from 1 januari 2019. Lagändringen innebär att man ska beräkna karens vid sjukfrånvaro på ett annat sätt – istället för karensdag ska man redan från första sjukdagen göra ett karensavdrag på den anställdes sjuklön. 

Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen baserad på genomsnittlig veckoersättning. Detta har betydelse för exempelvis den som jobbar långa pass ena dagen och korta pass en annan dag. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen blir sjuk.  

Nytt krav på e-fakturor

Alla leverantörer till offentlig sektor måste from den 1 april skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Detta berör över 200.000 , och gäller för upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. 

En e-faktura framställs, översändes och tas emot genom elektroniskt format. En pdf-faktura eller en inskannad pappersfaktura räknas inte som e-faktura. Så ett tips är att så snart som möjligt undersöka om ert ekonomisystem stödjer e-fakturor. 

 Vill du lära dig mer om vilka regler och lagar du bör hålla koll på som företagare? Ladda ner vår guide - Guldkorn för företagaren!

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Petra Bräutigam Andersson
Petra Bräutigam Andersson är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Lund.

Arbetsgivardeklaration – lägg in i kalendern!

Den 12:e februari 2019 är första gången du senaste ska ha lämnat in arbetsgivardeklaration på individnivå. Sedan gäller, precis som idag, den 12:e varje månad framåt (i januari och augusti senast den 17:e).