Publish date 2021-04-26
Reading time Lästid: 3 min

Detta ska ett anställningsavtal innehålla

Ska du anställa personal men är osäker på hur du skriver ett anställningsavtal? Eller har ni ett gammalt avtal som behöver uppdateras? Här tipsar vi om några saker som kan vara bra att tänka på när man skriver ett anställningsavtal.

Vad är ett anställningsavtal och varför behövs det?

Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan dig som arbetsgivare och den anställda som medför rättigheter och skyldigheter för er båda. Du som arbetsgivare måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren senast en månad efter att den anställda har börjat arbeta. Vanligast är att dessa villkor finns med i anställningsavtalet.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Här listar vi några av de saker som bör finnas med i ett skriftligt anställningsavtal:

 • Arbetsgivarens och den anställdas namn och adress.

 • Tillträdesdag för anställningen.

 • Var den anställda ska utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats bör du förklara detta.

 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel.

 • Anställningsform – tillsvidare, eller för en begränsad tid. För provanställning finns det särskilda regler.

 • Vilken uppsägningstid som gäller, eller vilka förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.

 • Är det en anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag framgå (eller andra villkor för att anställningen ska upphöra).

 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.

 • Ingångslön och andra förmåner (till exempel förmånsbil och friskvårdsbidrag).

 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.

 • Arbetstid - längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.

 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.

 • Är ni anslutna till något kollektivavtal? Ange i så fall vilket.

Tänk även på detta när ni skriver anställningsavtal

Det kan också vara bra att skriva in anställningsavtalet vad som gäller kring lojalitetsplikt. Lojalitetsplikt handlar om ömsesidig lojalitet och förtroende vilket gäller både arbetsgivaren och den anställda. Om en anställd bryter mot lojalitetsplikten kan det bland annat handla om att den anställde bedriver konkurrerande verksamhet eller kritiserar arbetsgivaren i press eller sociala medier.

Att bryta mot lojalitetsplikten kan handla om att man bedriver konkurrerande verksamhet eller kritiserar arbetsgivaren i press eller sociala medier.

Tystnadsplikt handlar om att den anställde inte får lämna ut eller utnyttja någon information som kan skada arbetsgivaren. Tystnadsplikten gäller även om det inte står med i anställningsavtalet.

Vanliga misstag när man skriver anställningsavtal?

Ett vanligt misstag när man skriver anställningstid är att man inte tydligt redovisar vilken uppsägningstid som gäller vid provanställning och vilken som gäller vid en tillsvidareanställning. Står det inget så är huvudregeln att uppsägningstiden gäller för en tillsvidareanställning.

Vill ni ha professionell HR-rådgivning?

HR-rådgivning och stöd i viktiga frågor som arbetsrätt, lönekartläggning, personalpolicies och upprättande av anställningsavtal. Vi finns nära er och erbjuder HR-rådgivning som bygger på företagares aktuella frågor och behov.

Kontakta oss!