Publish date 2021-03-24
Reading time Lästid: 3 min

Vinstmarginalen ger den totala bilden – men inte alla detaljer

Inget nyckeltal är nog mer känt än vinstmarginalen. Det är så klart ett viktigt lönsamhetsmått på alla företag, men det säger faktiskt inte allt. Så här räknar du ut vinstmarginalen – och så bör du tänka kring den.

Det är ju själva kärnan av företagande, att göra vinst. Och vinstmarginalen handlar om just det, hur stor vinst gör företaget som en procent av sin omsättning. Detta är alltså ett centralt mått för företagare, investerare och andra. Så här kan du räkna ut vinstmarginalen med en formel:

Vinstmarginal = Vinst före finansiella kostnader / nettoomsättningen

Båda dessa poster hittar du i bolagets resultaträkning. Även om vinstmarginalen på många sätt är det slutgiltiga måttet på lönsamhet så gäller det att kombinera det med andra nyckeltal för att få en riktigt bild av företagets ekonomi. Eftersom man till exempel inte räknar in finansiella kostnader säger vinstmarginalen inte något om hur företaget är belånat. Då kan man i stället titta på ett företags nettomarginal, och gärna även se till skuldsättningsgrad och soliditet .

Här är ett räkneexempel på vinstmarginal i siffror

Vinstmarginal är ett centralt mått för företagare, investerare och andra.

Samtidigt skiljer sig vinstmarginalmåttet mot rörelsemarginalen genom att finansiella intäkter räknas in i vinsten – och inte bara vinsterna från kärnverksamheten. I olika länder räknas också vinstmarginalen på olika sätt, inte minst skiljer det sig mellan dem som räknar vinsten före eller efter skatt.

Vad är en bra vinstmarginal?

Vinstmarginalen är olika i olika branscher, och därför är det bäst att jämföra mellan företag i samma bransch. Det saknas bra statistik över den genomsnittliga vinstmarginalen i svenska företag, däremot ligger nettomarginalen hos svenska företag, alltså det mått som räknar in finansiella kostnader, på i genomsnitt fem procent. Den bästa metoden för att jämföra vinstmarginal är därför att räkna på samma sätt och jämföra företag i samma bransch.

Tänk på att hur man räknar ut vinstmarginalen kan skilja sig åt mellan olika länder!

Vinstmarginal eller bruttovinstmarginal?

Egentligen finns det inte bara ett sätt att beräkna vinstmarginal, utan vinstmarginal är också ett samlingsnamn för olika sätt att beräkna marginalerna. Ofta används till exempel den nettomarginal som nämnts ovan, och ibland pratar man i stället om bruttovinstmarginal. Då mäter man den marginal ett företag har på de varor eller produkter de säljer. Detta mått används framför allt av bolag som handlar med varor för att räkna ut marginalen på de produkter de säljer.

Olika standarder i olika länder

Vinstmarginalen är ett viktigt mått, men det kan inte ensamt spegla lönsamheten i ett bolag eller kvaliteten på verksamheten. Dessutom finns det olika sätt att räkna vinstmarginal, och olika standarder i olika länder. Så använd vinstmarginalen som ett nyckeltal bland andra, och se till att de beräkningar du ser är gjorda på samma sätt.

New call-to-action