Publish date 2020-10-06
Reading time Lästid: 5 min

Vad gör egentligen en lönekonsult?

Det är väl bara att trycka på en knapp den 25:e varje månad så betalas lönerna ut? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Löneprocesser är komplexa och lönekonsulten är en oumbärlig resurs för alla arbetsgivare i frågor som rör personalens löner.

Oavsett om man har tre eller trehundra anställda så behöver den löneansvariga kunna göra allt från att skicka statistikrapporter till olika myndigheter ta fram underlag till diverse intyg och svara på frågor om pensionsavsättningar och friskvårdsbidrag.

Andra områden som en lönekonsult arbetar med dagligen är löpande lönehantering, förmåner, redovisning av skatter och avgifter samt analys och rådgivning av lagar, regler och kollektivavtal.

Förmåner, pensioner, redovisning av skatter och avgifter, samt kollektivavtal är bara några områden som en lönekonsult arbetar med dagligen.

Här är några områden du kan känna dig trygg med att en lönekonsult kan:

Koll på kollektivavtal

I Sverige finns närmare 650 olika kollektivavtal och varje bransch har sina särskilda bestämmelser, så det är många olika riktlinjer och tillämpningar att hålla reda på. En lönekonsult är expert på att förstå, förklara och vara rådgivande vad gäller kollektivavtalstolkningar.

Håller sig uppdaterad på nya regler

Något många uppfattar som krångligt är just mängden av olika regler och antalet statistikrapporter, intyg och siffror som återkommande ska rapporteras till myndigheter. Eftersom det löpande kommer nya lagar, regler och rättsfall på området så det gäller att hålla sig ständigt uppdaterad och påläst för att bibehålla kvalitet och korrekthet i arbetet. AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) och karensavdrag är två exempel på nya regler som inneburit stora förändringar för den som hanterar företagets löner de senaste åren.

Expert på digitala leveranser

Ökad digitalisering inom löneområdet ställer höga krav på systemkunskap. Skatteverket, Collectum och Svenskt Näringsliv är bara några exempel på olika instanser som börjar kräva flertalet återkommande rapporteringar i olika digitala filformat.

Skatteverket, Collectum och Svenskt Näringsliv kräver flertalet återkommande rapporteringar i olika digitala filformat.

En lönekonsult arbetar därför mycket med att säkerställa att de bakomliggande systeminställningarna i digitala löne- och tidrapporteringsverktyg stämmer överens med företagsspecifika kollektivavtal och gällande policys. Lönekonsulten arbetar dagligen med att optimera de digitala flödena för en effektiv och säker lönehantering.

5 vanliga frågor en lönekonsult kan besvara/hjälpa dig med:

  • Vilken typ av friskvård- och vilket maxbelopp kan jag betala ut som skattefri personalvårdsförmån till mina anställda?

  • Varför står det engångsskatt på mitt lönebesked?

  • Jag har en förmånsbil och ska få drivmedel betalt från företaget – vad kommer jag bli förmånsbeskattad för?

  • En av våra anställda ska sluta, kan ni ta fram underlag till ett arbetsgivarintyg?

  • På mitt lönebesked står angivet både obetalda och betalda semesterdagar. Vad betyder obetalda – jag har väl rätt till 25 semesterdagar?

Anlita en lönekonsult – minska sårbarheten

Löneadministrationen på ett företag innebär med andra ord mycket mer än att bara trycka på en knapp den 25:e varje månad. Processen kräver specialistkunskap och att man ständigt håller sig uppdaterad på lag- och regeländringar. Att lägga detta ansvar- och binda kunskapen till en och samma person inom företaget gör processen väldigt sårbar. Vad händer om löneansvarig på företaget blir sjuk, har semester eller helt enkelt slutar?

Vad händer om löneansvarig på företaget blir sjuk, har semester eller helt enkelt slutar?

En lönekonsult kan ansvara för hela löneprocessen i ert företag samtidigt som ni får tillgång till ett team där alla arbetar enligt samma arbetssätt och enhetliga processer. Med en tydligt dokumenterad arbetsprocess, ett digitalt arbetssätt och en väl definierad branschstandard så blir arbetet mindre personberoende. Skulle lönekonsulten bli sjuk eller vara frånvarande en längre tid så finns teamet alltid redo att täcka upp.

Funderar ni på att anlita en lönekonsult? Vi på Aspia hjälper gärna till. Kontakta oss så beskriver vi hur vi tillsammans går vidare för att kartlägga er nuvarande lösning och era behov.

Outsourcing av löneavdelningen