Publish date 2021-05-11
Reading time Lästid: 4 min

7 nyckeltal att hålla koll på

Finansiella nyckeltal, eller key performance indicators (KPI:er), används för att värdera och analysera ett företag. Med rätt nyckeltal kan du följa ditt företags utveckling över tid och jämföra det mot andra bolag på ett enkel sätt. Här listar vi några viktiga nyckeltal att hålla koll på.

Vad är nyckeltal?

För att snabbt få en bild av företagets lönsamhet och likviditet kan du titta på olika nyckeltal. Ett nyckeltal beräknas genom att ställa ett tal i relation till ett annat. Istället för att bara titta på företagets vinst i kronor, kan du exempelvis ställa det i relation till omsättningen och på så sätt utveckla dina analyser om hur företaget mår och går.

Hur används nyckeltal?

Med hjälp av nyckeltal kan du mäta nuläget mot de uppsatta mål som företaget har och hålla koll på att allt står rätt till. De kan också användas i jämförelser med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år.

Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och räkenskapsanalys. Dessutom ger nyckeltalen bra koll på ditt företags finansiella styrka vilket kan vara intressant för potentiella investerare och för din bank.

Nyckeltalen visar ditt företags finansiella styrka.

Sju viktiga nyckeltal för företag

Räntabilitet

Räntabilitet är ett av de viktigaste måtten på ett företags lönsamhet. Det handlar enkelt uttryckt om hur stor avkastning företaget får på kapitalet. Många använder det här nyckeltalet när de ska försöka värdera ett företag, men också för att mäta lönsamhet i ett projekt eller jämföra lönsamheten inom olika avdelningar i ett företag.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av företagets totala tillgångar som har finansierats med eget kapital. En bra soliditet säger mycket om ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Hotell- och restaurangnäringen är enligt SCB den bransch i Sverige med lägst genomsnittlig soliditet, vilket fått stora konsekvenser under coronapandemin.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet är skillnaden mellan företagets rörelseintäkter och dess rörelsekostnader. Du räknar ut ditt rörelseresultat genom att ta verksamhetens intäkter och dra av kostnaderna – du ska alltså inte dra av bolagets räntor eller skatter.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ditt företags rörelseintäkter som är kvar till räntor, skatt och eventuell vinst efter att du har dragit av dina rörelsekostnader. Ett välmående företag har en hög rörelsemarginal och vice versa. En högre rörelsemarginal innebär nämligen att en större andel av ditt företags intäkter stannar kvar i verksamheten snarare än att gå ut som kostnader.

Bruttomarginal

Bruttomarginal eller bruttovinstmarginal är ett centralt mått på lönsamhet i många branscher – inte minst för tillverkningsindustri och handelsföretag. Bruttovinsten visar nämligen hur mycket av omsättningen som blir kvar efter att de direkta kostnaderna (inköp, tillverkning, etcetera) för varan har dragits av.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett viktigt nyckeltal att hålla reda på – såväl i ditt eget företag som inför en stor affär med ett annat bolag. Även banker och kreditgivare kan vilja känna till kasslikviditeten när de exempelvis ska räkna på en utökad kreditlina. Kassalikviditeten ger en fingervisning om hur enkelt ett företag kan ha att betala sina skulder och ekonomiska åtaganden på kort sikt.

Vinstmarginal

Hur stor vinst gör företaget som en procent av sin omsättning? Detta är ett centralt mått för företagare, investerare och andra. Vinstmarginalen är olika i olika branscher, och därför är det bäst att du jämför dig med företag i samma bransch.

Behöver ni stöd med redovisningen?

Vi har satt ihop en guide som hjälper dig att välja en redovisningsbyrå som passar ditt företag. Lycka till!

Ladda ner guiden

Författare av detta blogginlägg:
Petra Bräutigam Andersson
Petra Bräutigam Andersson är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Lund.