Legal

Sök i bloggen
2024-01-18

Visselblåsarlagen 2024: Allt du behöver veta som arbetsgivare

Alla verksamheter med fler än 50 anställda måste ha en intern kanal för visselblåsarfunktion på plats. Aspias HR-konsult...
2023-12-01

Senaste HR-nyheterna: Nya direktiv, förbättrad arbetsmiljö och ökad lönetransparens

Regeringens nya budgetproposition, reviderade arbetsmiljöföreskrifter och EU:s lönetransparensdirektiv. För att säkerstä...
2023-10-19

New rules for coordination numbers and how it will impact expatriates

1st of September 2023 the rules changed regarding coordination numbers issued by the Swedish Tax Agency. What do these r...
2023-10-04

(Pelare 2) Global Minimibeskattning: Nya spelregler för stora företag

Redan den 1 januari 2024 kan nya regler om global minimibeskattning träda i kraft. Något som innebär stora förändringar ...
2023-09-15

Minimilönedirektivet: Vad händer nu?

Minimilönedirektivet är ett i raden av direktiv från EU som berör den svenska arbetsmarknaden. Syftet med direktivet är ...
2023-08-10

Så påverkas ditt företag av CSRD-direktivet

Från och med 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft, som skärper ...
2023-06-30

Ny momslag 1 juli 2023: Så kan ditt företag påverkas

Från 1 juli 2023 gäller den nya momslagen (NML). Flera bestämmelser har ändrats och språket moderniserats för att underl...
2022-09-27

Nya LAS-regler 1 oktober: det här gäller

Från och med den 1 oktober implementeras de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS). Här berättar Mikaela Walter...
2022-01-11

Foreign employer payroll obligations in Sweden

Are you a foreign company with employees in Sweden, hiring out foreign personnel to a Swedish company or posting employe...
2021-04-07

5 saker att tänka på vid en ”internare” – intern aktieöverlåtelse

”Kan du upprätta en enkel avräkningsnota och ett skuldebrev? Vi ska göra en internare.” Frågan om ”internare”, eller int...
2021-03-15

Ge aktier i gåva – så undviker du en skattemässig överraskning

Vill du eller någon du känner lämna aktier i gåva? Då kan det vara bra att göra en skattemässig bedömning för att vara s...
2021-03-01

Varför bör företagare skriva äktenskapsförord?

Är du gift och äger andelar i exempelvis ett aktiebolag? Då kan det vara bra att upprätta ett äktenskapsförord för att s...